ดาวน์โหลดบทเรียน

คุณสามารถดาวน์โหลดบทเรียนหรืออ่านบทเรียนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

และส่งแบบทดสอบของคุณไปที่ vop@adventist.or.th (กรณีต้องการขอรับประกาศนียบัตร)

หากไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ กรุณาแจ้งที่ ผู้ดูแลระบบ