บริหารชีวิตอย่างฉลาด 7 บท

Post date: 15 ธ.ค. 2013, 17:34:41

คุณสามารถดาวน์โหลดบทเรียนหรืออ่านบทเรียนได้ตามลิงค์ด้านล่าง และส่งแบบทดสอบของคุณไปที่ vop@adventist.or.th (กรณีต้องการขอรับประกาศนียบัตร) หากไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ กรุณาแจ้งที่ ผู้ดูแลระบบ

บริหารชีวิตอย่างฉลาด