ขุมทรัพย์สุขภาพ

 สวัสดีผู้เรียนทุกท่าน

 

        ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การศึกษาบทเรียน "ขุมทรัพย์สุขภาพ" หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านพบข้อมูลความรู้มากมายซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน และครอบครัว


 เนื้อหาในบทเรียนชุดนี้


ดาวน์โหลด แบบทดสอบบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพ 1-12

คลิก "ใบสมัคร" เพื่อขอรับบทเรียนฟรี 


        ในแต่ละบทมีหัวข้อที่น่าสนใจเช่น

        ท่านจะได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาบทเรียนชุดนี้

        การตอบคำถามท้ายบทจะช่วยให้ท่านเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนดีขึ้น โปรดส่งคำตอบกลับไปยังโรงเรียนเพื่อตรวจคำตอบ เมื่อสำเร็จการศึกษาบทเรียนสุขภาพนี้ โรงเรียนจะมอบประกาศนียบัตรให้แก่ท่าน