บริหารชีวิตอย่างฉลาด

สารบัญ

 1. จุดมุ่งหมาย
 2. ความสัมพันธ์
 3. ภาวะอารมณ์ ตอนที่ 1
 4. ภาวะอารมณ์ ตอนที่ 2
 5. การเสพติด
 6. ความสำเร็จ
 7. เลือกเดี๋ยวนี้

ในบทเรียนนี้มีหายหัวข้อดังต่อไปนี้

 • จุดมุ่งหมาย เป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกในชีวิตที่คุณควรต้องพิจารณา เพื่อทบทวนความหมายของชีวิต อันได้แก่ทิศทาง เป้าหมาย ความสามรถเฉพาะตัวของคุณ
 • สัมพันธภาพ เพื่อมองให้ทะลุแะเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อมิตรภาพ การแต่งงานและอาชีพการงาน
 • ความรู้สึก เพื่อดับความสิ้นหวัง ความโกรธ ความวิตกกังวล และความขัดแย้ง
 • การมัวเมา รู้ถึงการบ้งาน นิยมความสมบูรณ์แบ การพึ่งพิงผู้อื่น และผลการติดยาเสพติด
 • เลือกอยางที่ใจอยากเป็น เพื่อปลุกสำนึกภายในอันยิ่งใหญ่
 • ชัยชนะอย่างมืออาชีพ เป็นทักษะการบริหารชีวิตและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราประสพความสำเร็จ

คลิก "ใบสมัคร" เพื่อขอรับบทเรียนฟรี