บริหารชีวิตอย่างฉลาด

สารบัญ

 1. จุดมุ่งหมาย

 2. ความสัมพันธ์

 3. ภาวะอารมณ์ ตอนที่ 1

 4. ภาวะอารมณ์ ตอนที่ 2

 5. การเสพติด

 6. ความสำเร็จ

 7. เลือกเดี๋ยวนี้

ในบทเรียนนี้มีหายหัวข้อดังต่อไปนี้

 • จุดมุ่งหมาย เป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกในชีวิตที่คุณควรต้องพิจารณา เพื่อทบทวนความหมายของชีวิต อันได้แก่ทิศทาง เป้าหมาย ความสามรถเฉพาะตัวของคุณ

 • สัมพันธภาพ เพื่อมองให้ทะลุแะเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อมิตรภาพ การแต่งงานและอาชีพการงาน

 • ความรู้สึก เพื่อดับความสิ้นหวัง ความโกรธ ความวิตกกังวล และความขัดแย้ง

 • การมัวเมา รู้ถึงการบ้งาน นิยมความสมบูรณ์แบ การพึ่งพิงผู้อื่น และผลการติดยาเสพติด

 • เลือกอยางที่ใจอยากเป็น เพื่อปลุกสำนึกภายในอันยิ่งใหญ่

 • ชัยชนะอย่างมืออาชีพ เป็นทักษะการบริหารชีวิตและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราประสพความสำเร็จ

คลิก "ใบสมัคร" เพื่อขอรับบทเรียนฟรี