ขุมทรัพย์สุขภาพ 12 บท

Post date: 29 พ.ย. 2013, 4:08:46

คุณสามารถดาวน์โหลดบทเรียนหรืออ่านบทเรียนได้ตามลิงค์ด้านล่าง และส่งแบบทดสอบของคุณไปที่ vop@adventist.or.th (กรณีต้องการขอรับประกาศนียบัตร) หากไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ กรุณาแจ้งที่ ผู้ดูแลระบบ

https://sites.google.com/site/thaisdavop/lessons/health-lessons