พบแล้ว 26 บท

Post date: 11 ธ.ค. 2013, 14:18:54

คุณสามารถดาวน์โหลดบทเรียนหรืออ่านบทเรียนได้ตามลิงค์ด้านล่าง และส่งแบบทดสอบของคุณไปที่ vop@adventist.or.th (กรณีต้องการขอรับประกาศนียบัตร) หากไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ กรุณาแจ้งที่ ผู้ดูแลระบบ

docs.google.com/file/d/0B2g68X7WfnsxT0hqby1xVFpxSTg

แบบทดสอบท้ายบท


อ่านบทเรียน บพแล้ว 26 บท (เล่ม 1-2) :