ข้อที่ 8. เผชิญความตายอย่างกล้าหาญ

ความตายขโมยทุกสิ่งทุกอย่างจากเรา แต่สิ่งหนึ่งที่มันเอาไปไม่ได้คือพระคริสต์ พระองค์ทรงสามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมารวมกันได้อีก ความตายจะไม่ครอบครองโลกนี้ตลอดไป มารร้าย คนอธรรม ความตายและแดนคนตายจะพินาศสิ้นใน “บึงไฟ” และ “บึงไฟนี้แหละคือความตายครั้งที่สอง” (วิวรณ์ 20:14)

ต่อไปนี้คือคำแนะนำง่ายๆ สี่ข้อเพื่อการเผชิญความตายอย่างกล้าหาญ

(1) ดำเนินในชีวิตแห่งความเชื่อมั่นด้วยความหวังใจในพระคริสต์ จะทำให้ท่านเตรียมตัวพร้อมเสมอสำหรับความตายที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา

(2) เชื่อฟังและประพฤติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ โดยพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ แล้วท่านจะเตรียมตัวพร้อมสำหรับการมีชีวิตครั้งที่สองที่จะไม่ตายอีกต่อไป

(3) คิดอยู่เสมอว่าความตายคือการงีบหลับ พระสุรเสียงของพระเยซูจะปลุกท่านให้ตื่นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สอง

(4) ชื่นชมและมั่นใจในหลักประกันการเข้าอาศัยอยู่ในสวรรค์ที่พระเยซูทรงมอบให้ เพื่อจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ตลอดนิจนิรันดร์

ความจริงของพระคริสตธรรมคัมภีร์ช่วยปลดปล่อยทุกคนให้พ้นจากความกลัวเรื่องความตาย เพราะพระธรรมเหล่านี้เปิดเผยให้เห็นถึงพระเยซูผู้ทรงชนะความตาย เมื่อพระองค์สถิตในชีวิตเรา จะทรงทำให้จิตใจเราท่วมท้นด้วยสันติสุข

“เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น.... อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย” ยอห์น 14:27

และพระเยซูทรงทำให้เราหยุดความโศกเศร้าจากการสูญเสียคนรักได้ พระเยซูทรงเดินผ่าน “หุบเขาเงาแห่งความตาย” พระองค์ทรงเข้าใจถึงคืนที่เราต้องผ่านไปให้ได้

“บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไร พระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้น เพื่อโดยทางความตายนั้น พระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตาย และจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตาย” ฮีบรู 2:14, 15

นายแพทย์ เจมส์ ซิมสัน แพทย์ผู้มีชื่อเสียงในด้านวิสัญญี (การให้ยาสลบ) เป็นผู้มีประสบการณ์การสูญเสียที่โหดร้ายเมื่อลูกคนแรกของเขาเสียชีวิตลง เขาเสียใจอย่างยิ่งที่สุดเหมือนพ่อแม่คนอื่นๆ แต่ในที่สุดเขาค้นพบความหวังในวิถีทาง จึงแกะสลักพระดำรัสที่พระเยซูตรัสถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายบนหลุมฝังศพลูกรักของเขาว่า “ถึงอย่างไร เราก็ยังมีชีวิตอยู่”

ข้อความนี้ครอบคลุมปัญหาของเรื่องความตายได้ทั้งหมด บางครั้งความทุกข์โศกเศร้าอาจดูเหมือนทุกสิ่งมืดมนไปหมด ถึงกระนั้นก็ตามพระเยซูยังทรงพระชนม์อยู่ หัวใจของเราอาจแตกสลาย ถึงอย่างไรก็ตาม พระเยซูยังทรงพระชนม์อยู่

เรามีความหวังในชีวิตหลังความตายในพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็น “ชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย” (ยอห์น 11:25) พระองค์ทรงสัญญาว่า “แต่พวกท่านจะเห็นเราเพราะเรามีชีวิตอยู่” (ยอห์น 14:19) พระคริสต์เป็นความหวังเดียวสำหรับชีวิตหลังความตาย พระองค์จะทรงมอบความเป็นอมตะให้แก่เรา จะไม่อยู่ใต้เงาแห่งความตายอีกต่อไปเพราะเรามีชีวิตนิรันดร์ ในช่วงชีวิตที่มืดมิดที่สุดของท่าน ท่านเคยค้นพบความหวังอันยิ่งใหญ่นี้ไหม? หากท่านยังไม่รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาป ท่านจะยอมรับเชื่อพระองค์เดี๋ยวนี้หรือไม่?

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>