บทที่ 25 คริสตจักรแท้ของพระเจ้ายังมีอยู่หรือไม่?

พระเจ้าทรงประทานข่าวพิเศษแก่มนุษย์ตามความต้องการในแต่ละยุคสมัย เช่น ทรงประทานถ้อยคำเพื่อช่วยอาดัมและเอวาหลังความบาปเข้ามาทำลายโลก หรือข่าวที่มาในโลกก่อนเกิดวิบัติน้ำท่วมโลก หรือข่าวสำหรับคนอิสราเอลเมื่อถูกคุกคามจากประเทศอัสซีเรียหรือบาบิโลน พระเยซูเสด็จมาพร้อมข่าวพิเศษในสมัยของพระองค์ และพระองค์ทรงมีข่าวพิเศษสำหรับยุคของเราด้วย พระธรรมวิวรณ์บทที่ 12 และ 14 สรุปข่าวพิเศษของพระเจ้าสำหรับเราในปัจจุบัน เราจะศึกษาร่วมกันในบทเรียน “พบแล้ว” บทนี้

ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียน

  1. คริสตจักรที่พระเยซูทรงสถาปนาขึ้น

  2. เรื่องราวความพ่ายแพ้ของซาตาน

  3. คริสตจักรของคริสตชนขัดแย้งกับซาตาน

  4. คริสตจักรของพระเจ้าในปัจจุบัน

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>