ข้อที่ 4. คำว่า “เป็นนิตย์” ในพระคริสตธรรมคัมภีร์

พระธรรมมัทธิว 25:41 พระเยซูตรัสถึง “ไฟที่ไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมัน” คำว่า “เป็นนิตย์” ในที่นี้หมายถึงในนรกใช่ไหม? ยูดาห์บทที่ 7 พูดถึงเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ “เป็นตัวอย่างของการรับโทษในไฟนิรันดร์” ชัดเจนว่าไม่ได้หมายถึงไฟกำลังเผาไหม้อยู่ แต่ เป็น ความพินาศต่างหากที่ดำรงอยู่นิตย์

พระธรรม 2 เปโตร 2:6 กล่าวถึงไฟไหม้อยู่เป็นนิตย์อีกครั้งอย่างชัดเจนว่าพระเจ้า “ทรงพิพากษาเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์โดยการเผาจนเป็นเถ้าถ่านและทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนไม่มีพระเจ้า” คนไม่มีพระเจ้าในเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปเพราะกลายเป็นเถ้าถ่านไปนานแล้ว และก็เช่นเดียวกันคำว่า “นิรันดร์” ในที่นี้หมายถึงพินาศอย่างถาวร นิรันดร์หมายถึงบทโทษถาวรไม่ใช่การทำโทษ (ที่เป็นนิรันดร์)

เพราะพระธรรมวิวรณ์ใช้ภาษาสัญลักษณ์พรรณนา ทำให้บางย่อหน้าเกิดการเข้าใจผิด ตัวอย่างเช่น วิวรณ์ 14:11 พูดถึงการหลงผิด “และควันแห่งการทรมานของเขาจะพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิตย์” สิ่งนี้ฟังดูเหมือนการทรมานอย่างไม่สิ้นสุด ให้พระคัมภีร์ตีความด้วยพระคัมภีร์เองจะดีกว่า

พระธรรมอพยพ 21:6 (ฉบับแปล 2006) กล่าวถึงการเจาะหูของทาส เป็นเครื่องหมายการรับใช้เจ้านายของเขา “ตลอดไป

” ในฉบับแปล 1971 แปลว่า “จนกว่าชีวิตจะหาไม่” หมายถึงนานเท่าที่ทาสจะมีชีวิตอยู่ โยนาห์อยู่ในท้องปลาใหญ่สามวันสามคืน (มัทธิว 12:40) แต่กล่าวว่าเขาอยู่ที่นั่น “ตลอดไป” (โยนาห์ 2:6) ไม่ต้องสงสัยว่าสามวันในที่แคบ มืด ดูเหมือนการอยู่ตลอดไปนั่นเอง

ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ใช้ภาษาสัญลักษณ์และร้อยกรองเมื่อใดและอย่างไร ควันลอยจากบึงไฟขึ้นไปตลอดเวลา คือวิธีการอธิบายให้เห็นภาพความพินาศนิรันดร์อย่างชัดแจ้ง วิวรณ์ 21:8 บอกเราอย่างอย่างชัดเจนว่าบึงไฟซึ่งเผาด้วยไฟและกำมะถัน คือ “ความตายครั้งที่สอง” นรกมีวันสิ้นสุด คนอธรรมถูกทำลายจนหมดสิ้น

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>