ข้อที่ 8. การชำระล้างและสร้างโลกใหม่

จากเถ้าถ่านเป็นจุลจากการชำระล้างโลกครั้งสุดท้าย พระเจ้าจะสร้างโลกใหม่

“และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้ว... และข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า.....“นี่แน่ะ ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ พระเจ้าเองจะสถิตกับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความโศกเศร้า การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้ว.... เราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่!” วิวรณ์ 21:1-5

โลกได้รับการฟื้นฟูให้สวยงามดังเดิม ให้เป็นบ้านสำหรับผู้ได้รับการไถ่บาปแล้วชั่วกาลนาน เป็นโลกที่ไม่มีความเห็นแก่ตัว ไม่มีความเจ็บป่วยและไม่มีความทุกข์โศก เราจะมีโอกาสออกไปสำรวจจักรวาลทั้งหมด ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่แสนมหัศจรรย์ตลอดไปและจะได้นั่งแทบพระบาทพระเยซูเพื่อฟัง เรียนรู้และรัก (สำหรับคำอธิบายทั้งหมดของโลกใหม่นี้ ท่านสามารถหาอ่านได้ในบทเรียนบทที่ 9)

ในวันนั้นท่านวางแผนหรือยังว่าจะอยู่ที่ไหน? ท่านตัดสินใจหรือยังว่าจะอยู่กับพระคริสต์เพื่อจะรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายตลอดไป? หรือท่านจะอยู่ภายนอกนครโดยไม่มีพระคริสต์และจะต้องพินาศตลอดกาล?

หากท่านฝากชีวิตของท่านในพระหัตถ์ของพระเยซู ท่านจะไม่ต้องพบความน่าสะพรึงกลัวของผู้ที่อยู่นอกนครที่ต้องพินาศไปตลอดกาล ไม่ว่าชีวิตนี้ท่านจะต้องพบกับสิ่งต่าง ๆ มากมายสักเพียงใดก็ตาม หากท่านฝากชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในขณะนี้ ท่านสามารถเข้าไปอยู่ในนครกับพระคริสต์และได้รับความรอด หากท่านยังไม่ตัดสินใจจงมอบจิตใจแก่พระเยซูเสียแต่วันนี้ และพระองค์จะทรงให้ความรักและการอภัยบาปล้อมรอบชีวิตของท่านไว้ นี่เป็นโอกาสของท่านแล้ว คือวันแห่งความรอดของท่าน

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>