ข้อที่ 6. ใครเป็นคนเปลี่ยน?

ใครเป็นคนเปลี่ยนวันสะบาโตวันที่เจ็ดเป็นวันแรกของสัปดาห์อย่างเป็นทางการ? คริสตจักรคาทอลิกยอมรับว่าได้ทำเช่นนั้น เพื่อพยายามรักษาจักรวรรดิ์โรมันที่แตกสลายให้คงอยู่ต่อไป ผู้นำทางศาสนาที่เข้าใจความหมายวันสะบาโตเป็นอย่างดีได้ต่อรองและพยายามเปลี่ยนวันนมัสการจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์

หนังสือคำสอนพื้นฐานของโบสถ์คาทอลิกมีว่า

ถาม “วันสะบาโตคือวันไหน?”

ตอบ “วันเสาร์เป็นวันสะบาโต”

ถาม “ทำไมจึงต้องมีการเปลี่ยนวันสะบาโตจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์”

ตอบ “เราเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์แทนวันเสาร์เพราะคริสตจักรคาทอลิก......เปลี่ยนความบริสุทธิ์จากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์” - ปีเตอร์ กีลแมน The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (พิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1957) หน้า 50

คริสตจักรคาทอลิกประกาศอย่างภาคภูมิใจว่ามนุษย์ซึ่งเป็นผู้นำของคริสตจักรนี้เป็นผู้เปลี่ยนวันสะบาโต

“วันสะบาโตวันบริสุทธิ์ ได้ถูกเปลี่ยนจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์......มิได้มีคำชี้แนะใดๆ จากพระคริสตธรรมคัมภีร์ แต่มาจากเหตุผลแห่งอำนาจของคริสตจักรเท่านั้น......ด้วยเหตุนี้ ใครที่คิดว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นที่มีอำนาจสูงสุดและถูกต้องตามหลักเหตุผลก็ควรเข้าไปร่วมกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแล้วรักษาวันเสาร์เป็นวันบริสุทธิ์แทน” คาร์ดินัล ไมด้า หัวหน้าบาทหลวงแห่งดีทรอยด์ โบสถ์คาทอลิกเซนต์ แคธรี, อัลโกแน,รัฐมิชิแกน, วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1995

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>