ข้อที่ 1. คำถามที่น่าฉงน

คราวนี้เราลองมาเข้าประเด็นที่หลายคนสงสัย บางครั้งก็เป็นที่น่าจับตาอยู่เหมือนกันว่าคริสตชนรักษาวันสะบาโตที่ต่างกันอยู่สองวัน ฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคริสตชนส่วนใหญ่วันสะบาโตวันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์ โดยพวกเขาเชื่อว่าเป็นวันที่ระลึกถึงการฟื้นพระชนม์ของพระคริสต์ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคริสตชนกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีความจริงใจเหมือนๆกัน เชื่อว่าวันบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าวันสะบาโตคือวันที่เจ็ด และยืนยันที่จะไม่นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์

การรักษาวันไหนเป็นวันสะบาโตมีความแตกต่างกันจริงหรือ? เราต้องถามตัวเราเสมอ เหมือนคนที่จริงใจและอยากรู้ความจริงว่า “สิ่งนี้มีความหมายต่อพระเยซูอย่างไร? พระองค์ทรงปรารถนาให้เราทำอะไร?”

ก่อนที่จะหาคำตอบให้กับเรื่องนี้ มีความจริงที่สำคัญอีกหลายข้อที่ต้องการความชัดเจน ใครเป็นผู้เปลี่ยนวันสะบาโตจากวันเสาร์ (วันที่เจ็ดของสัปดาห์) เป็นวันอาทิตย์ (วันแรกของสัปดาห์)? พระคริสตธรรมคัมภีร์ให้อำนาจในการเปลี่ยนวันอย่างนั้นหรือ? ถ้าใช่ พระเจ้า พระคริสต์หรือบางทีอัครสาวกเป็นผู้เปลี่ยนใช่หรือไม่? เราจะมาดูถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดต่อไป

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>