ข้อที่ 5. เราแบ่งปันเรื่องพระคริสต์ด้วยวิธีปฏิบัติของเรา

นักประวัติศาสตร์ชื่อ เอ็ดเวิร์ด กิบบอน บอกเราว่าเมื่อทหารคนหนึ่งชื่อ กาลีเรียส เก็บข้าวของจากค่ายเปอร์เซีย หลังจากยึดค่ายได้ เขาพบกระเป๋าหนังเคลือบเงามีไข่มุกอยู่เต็ม ต่อมาทหารคนนี้กลับเลือกเก็บกระเป๋าไว้ใช้แล้วโยนไข่มุกมีค่าทิ้งไป

คนทั่วไปมักยึดติดกับสิ่งตื่นเต้นอย่างฉาบฉวยที่โลกเสนอให้ แต่กลับละทิ้งพระเยซู (ไข่มุกราคาแพง) แย่ยิ่งกว่าทหารที่ปล้นสะดมคนนั้นเสียอีก พระองค์มิได้เป็นโชคที่หล่นลงใส่มือของเรา แต่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปตลอดนิรันดร์ ดังที่พระคริสตธรรมคัมภีร์เตือนเราว่า

“อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าใครรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนัง [ความอยาก] และตัณหาของตา [ความรักในโลก] และความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลก และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป แต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์” 1 ยอห์น 2:15-17

ซาตานทำงานหนักมากเพื่อคว้าโล่เกียรติยศทองคำในการหยิบยื่นบาปตัวบ่อนทำลายมากที่สุดหรือนิสัยที่แย่ที่สุดให้แก่มนุษย์ ทำไมนางแบบโฆษณาเหล้าจึงเป็นหญิงสาวสวยทำงานออฟฟิตที่ดูมีเสน่ห์ มีชีวิตสุขสบาย เราไม่เคยเห็นหนังโฆษณาคนเมากอดขวดเหล้าเดินโซซัดโซเซออกจากร้าน

เราจึงต้องระมัดระวังการคบค้าสมาคมกับคนที่มักขอให้ยืดหยุ่นหลักการคริสเตียนของเรา (2 โครินธ์ 6:14) แน่นอน พระคริสต์ทรงปรารถนาให้เราพยายามชักจูงเพื่อนๆที่ไม่ใช่คริสตชนเข้าหาพระองค์ ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นพื้นฐานที่ดีในการแบ่งปันความเชื่อ เพียงแต่ให้มั่นใจว่าการคบค้าสมาคมของท่านจะไม่ดึงท่านกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีก

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรานำมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือประเภทของสิ่งบันเทิงที่เลือกบริโภค ย่อมส่งผลต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งนั้น จึงจำเป็นต้องมีสามัญสำนึกว่าสิ่งใดที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราอยู่

“ข้าพระองค์จะไม่ตั้งสิ่งใดๆ ที่ชั่วช้าไว้ต่อหน้าต่อตาของข้าพระองค์” สดุดี 101:3

เราควรหล่อเลี้ยงจิตใจให้ดีที่สุด แล้วสิ่งเลวร้ายที่สุดจะไม่สามารถสอยเราให้ตกลงมาอยู่ระดับเดียวกันได้ การยึดมั่นมาตรฐานสูง ไม่นำเอาสิ่งไม่เหมาะสมเข้ามาในบ้านและในชีวิต จะไม่ทำให้การดำเนินชีวิตของเราไม่ตีบตันแต่อย่างใด คริสตชนมีอะไรที่ดีมากมายที่ทำให้เราดูมีความสุขกว่าคนอื่น ๆ

“พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์” สดุดี 16:11

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>