ข้อที่ 4. เราแบ่งปันเรื่องพระคริสต์ด้วยวิธีการแสดงออกของเรา

ในฐานะที่เป็นตัวแทนพระคริสต์ คริสตชนควรจะแสดงออกอย่างเหมาะสม ขอให้หลีกเลี่ยงการแสดงออกแบบสุดขั้ว พระเจ้าตรัสแก่คริสตชนว่า

“เพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะ แต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้...คือเมื่อพวกเขาได้เห็นความประพฤติที่นอบน้อมและบริสุทธิ์ของพวกท่าน อย่าประดับตัวแต่ภายนอก ด้วยการถักผม การสวมใส่เครื่องทอง หรือการนุ่งห่มเสื้อผ้า แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า เพราะว่า....[ผู้] ซึ่งหวังในพระเจ้า ก็ได้ประดับกายโดยยอมเชื่อฟังสามีของตน” 1 เปโตร 3:1-5

การแต่งกายแบบเรียบง่ายและการประดับกาย เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเหมือนพระคริสต์อย่างแท้จริง ตามหลักการแล้วสิ่งที่จะดึงดูดใจเราไม่ใช่การตามแฟชั่น แต่เป็นการดำเนินชีวิตในพระเยซูต่างหาก

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>