ข้อที่ 1. หนังสือคู่มือการดำเนินชีวิตคริสเตียน

พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือคู่มือสำหรับคริสตชน ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของคนที่มีประสบการณ์เรื่องท้าทายต่างๆ เหมือนที่เราพบเจอในทุกวันนี้การได้ทราบเรื่องราวบุคคลต่างๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ เห็นถึงความยินดีปรีดา ความเศร้าโศก ปัญหาและโอกาสต่างๆ ของบุคคลเหล่านั้น จะช่วยให้เราเป็นคริสเตียนที่เติบโตมากยิ่งขึ้น

ดาวิดผู้เขียนพระธรรมสดุดีให้ภาพการพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้า เป็นเหมือนไฟส่องทาง

“พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์” สดุดี 119:105

ความสว่างที่ได้รับจากพระคริสตธรรมในแต่ละวันสามารถทำให้เราคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณที่เติบโตอย่างชัดเจน เหนือสิ่งอื่นใดพระคริสตธรรมคัมภีร์แสดงให้เราเห็นพระเยซูผู้ทรงเป็นแสงสว่างของโลก ชีวิตจะมีความหมายก็ต่อเมื่อได้รับแสงสว่างจากพระองค์เท่านั้น

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>