ข้อที่ 7. การหลีกเลี่ยงสิ่งอันตราย

พระคัมภีร์เตือนว่าอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องดื่มมืนเมา?

“เหล้าองุ่นให้เกิดการเยาะเย้ย และสุราก็ให้เกิดเป็นพาลเกเร ผู้ใดยอมให้มันพาเจิ่นไป ก็ไม่เป็นคนฉลาด” สุภาษิต 20:1

“พวกขโมย พวกที่โลภ พวกขี้เมา พวกชอบกล่าวร้าย พวกฉ้อโกง จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า” 1 โครินธ์ 6:10

เครื่องดื่มมึนเมามีผลต่อระบบร่างกายดังนี้

  1. ระบบภูมิต้านทาน เหล้าทำให้ความสามารถในการต่อสู้ของเม็ดเลือดขาวลดลง ดังนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดบวม วัณโรค โรคตับอักเสบและโรคมะเร็งต่างๆ
  2. ระบบต่อมไร้ท่อ เพียงดื่มเหล้าสองถึงสามแก้วต่อวัน เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งลูกหรือการคลอดก่อนกำหนด
  3. ระบบการไหลเวียน เหล้าเพิ่มความเสี่ยงทำให้เส้นเลือดหัวใจอุดตัน มีน้ำตาลในเลือดลดลง มีความดันโลหิตและมีไขมันในเลือดสูงขึ้น ดังนั้นทำให้มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น
  4. ระบบการย่อย เหล้าทำให้กระเพาะอาหารระคายเคืองและเป็นสาเหตุให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร..........นิสัยการดื่มเหล้าจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคตับอักเสบและโรคตับเรื้อรัง

เครื่องดื่มมึนเมาทำให้เกิดคดีฆ่าตัวตาย เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน การทำร้ายเด็กและชอบใช้กำลังตัดสินปัญหาในครอบครัว ซึ่งมีอัตราสูงยิ่งขึ้น

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>