ข้อที่ 1. อากาศบริสุทธิ์

อากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นตลอดเวลาเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ไม่ว่าจะหลับหรือตื่น ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ถ่ายเทได้ดีในบ้านหรือที่ทำงาน สิ่งเหล่านี้ทำให้เลือดสามารถแจกจ่ายออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายเราอย่างพอเพียงตลอดเวลา

ชนิดของอากาศที่ท่านหายใจเข้าไปนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างเห็นได้ชัด ข้อควรระวัง ท่านไม่ควรสูดหายใจเอาควันพิษ ก๊าซเผาไหม้ หรือเชื้อแบคทีเรียในอากาศตามสถานที่อับ บุหรี่ไม่เพียงแต่จะทำให้อากาศเป็นพิษเท่านั้น แต่ยังเป็นนักฆ่าตัวยงในปัจจุบันอีกด้วย การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาสาเหตุการเกิดโรค ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างใบยาสูบกับมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพองเรื้อรัง โรคหัวใจ การที่ร่างกายติดสารเสพติดนิโคตินในบุหรี่ทำให้หยุดเลิกสูบบุหรี่ได้ยากที่สุด หากแนวโน้มในปัจจุบันยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ก่อนปี ค.ศ. 2020การสูบบุหรี่จะฆ่าชีวิตคนสิบสองล้านคนต่อปี

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>