ข้อที่ 1. สรรพสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีผู้ออกแบบ

ร่างกายมนุษย์ต้องมีผู้ออกแบบสร้าง นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า แต่ละคนมีสมองซึ่งสามารถเก็บและจดจำภาพได้หลายพันภาพ สมองรู้จักรวบรวมข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหา สมองรู้ซึ้งถึงความงดงาม ความเข้าใจตนเอง และมีพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ มีการส่งกระแสไฟฟ้าจากสมองไปยังกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายเราเพื่อคอยควบคุมการเคลื่อนไหว

ด้วยความฉลาดของมันสมองมนุษย์ทำให้เกิดการคิดสร้างและสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานจากกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปในเครื่อง

ไม่น่าแปลกใจเลยที่พระธรรมบทสดุดีสรุปว่า มนุษย์จึงประกาศก้องถึงพระผู้สร้างผู้ทรงมหัศจรรย์ว่า

ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว พระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี” สดุดี 139:14

เราไม่ต้องไปไหนไกลเพื่อค้นหา “พระราชกิจ” ของพระเจ้า การออกแบบสมองที่ซับซ้อนของมนุษย์และอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายคนเราเป็น “พระราชกิจ” ขององค์พระผู้เป็นเจ้านักออกแบบมือฉมังไม่มีผู้ใดเทียบได้

เครื่องปั๊มน้ำหรือเครื่องดูดของเหลวใดๆ ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ไม่สามารถเทียบได้กับการทำงานของหัวใจมนุษย์ได้เลยไม่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไหนที่จะเหมือนระบบประสาทของเรา ไม่มีระบบโทรทัศน์ไหนที่มีประสิทธิภาพให้ทั้งภาพและเสียงเหมือนหูและตาของเรา ไม่มีระบบเครื่องปรับอากาศร้อนเย็นยี่ห้อใดเหมือนจมูก ปอด และผิวหนังของเรา ความซับซ้อนในร่างกายมนุษย์บ่งบอกว่าต้องมีผู้สร้าง ท่านผู้นั้นก็คือ พระเจ้า

อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์ทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นปอด หัวใจ ประสาทกล้ามเนื้อต่างทำงานสลับซับซ้อนสัมพันธ์กันได้อย่างเหลือเชื่อ

หากใครคิดว่าร่างกายของคนเราเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญ ให้ดูความเป็นไปได้จากการเปรียบเทียบต่อไปนี้ โดยใช้เหรียญเขียนตัวเลขหนึ่งถึงสิบตามลำดับ นำเหรียญทั้งสิบมาเขย่ารวมกันในกระเป๋า หลังจากเขย่าทุกครั้ง ให้หยิบขึ้นมาหนึ่งเหรียญแล้วใส่คืนทุกครั้งก่อนหยิบเหรียญต่อไป มีโอกาศและความน่าจะเป็น ที่ท่านจะหยิบเหรียญสิบครั้ง แล้วได้เหรียญที่เรียงตามลำดับเลขหนึ่งถึงสิบสักกี่ครั้ง? คำตอบตามหลักคณิตศาสตร์คือ ความน่าจะเป็นมีเพียงหนึ่งในหมื่นล้านเท่านั้น

คราวนี้ลองพิจารณาโอกาสและความน่าจะเป็นว่าจะมีมากน้อยเพียงใด หากเรานำลำไส้ สมอง หัวใจ ตับ เส้นเลือดแดง เส้นเลือดดำ ไต หู ตา และฟันออกมา แล้วใส่กลับเข้าที่เดิมให้ถูกที่อีกครั้งโดยให้อวัยวะแต่ละอย่างเริ่มทำงานตามหน้าที่พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน?

คำอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดในการสร้างมนุษย์คือ

แล้วพระเจ้าตรัสว่า ‘ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา’... ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” ปฐมกาล 1:26, 27

ชายหญิงคู่แรกเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ประกาศยืนยันว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเราให้เป็นไปตามพระฉายาของพระองค์ พระองค์ทรงคิดและทำให้เรามีชีวิต

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>