ข้อที่ 2. สรรพสิ่งทั้งปวงต้องมีผู้สร้างขึ้นมา

หลักฐานการสร้างของพระเจ้าไม่ใช่แค่ร่างกายของเราเท่านั้น แต่แผ่กระจายไปถึงท้องฟ้า ท่านอาจเห็นทางช้างเผือกของกลุ่มดวงอาทิตย์นับพันล้านกลุ่มสว่างขาวโพลนทอดยาวตลอดแนวท้องฟ้า ความจริงแล้วกลุ่มดวงอาทิตย์หนึ่ง (ประกอบด้วยดวงอาทิตย์หนึ่งดวงพร้อมดาวบริวารดวงอาทิตย์หนึ่งกลุ่ม) เป็นเพียงกลุ่มเดียวในหลายพันล้านกลุ่ม และกลุ่มดวงอาทิตย์นับพันล้านกลุ่มนี้อยู่ในทางช้างเผือกเพียงเส้นเดียว และทางช้างเผือกเพียงเส้นเดียวเป็นเพียงเส้นหนึ่งในหลายร้อยพันล้านเส้นในกาแลคซี่ ซึ่งเรามองได้จากกล้องดูดาวบนแผ่นดินโลกที่มองเข้าไปในห้วงอวกาศ

ไม่น่าแปลกใจที่พระธรรมสดุดีจึงกล่าวว่า ดวงดาวบนท้องฟ้าต่างประกาศก้องอย่างยินดีปรีดาถึงองค์พระผู้ทรงสร้างที่ทรงเกียรติพระองค์นี้

ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ วันส่งถ้อยคำให้แก่วัน และคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืน วาจาไม่มี ถ้อยคำก็ไม่มี และไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้า” สดุดี 19:1-3

เราจะสรุปได้อย่างไร เมื่อมองไปที่การออกแบบที่ยากจะอธิบายและความใหญ่โตมโหฬารของจักรวาลที่เกิดขึ้น?

ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน” ปฐมกาล 1:1

“(พระเจ้า) พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์” โคโลสี 1:17

สรรพสิ่งทั้งปวงที่ได้รับการสร้างขึ้นเป็นหลักฐานการเนรมิตของพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขต พูดง่ายๆ คือ “พระเจ้าในปฐมกาล” ซึ่งเป็นคำตอบในความมหัศจรรย์ของชีวิตที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง

ปัจจุบันความคิดของนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงหลายคนเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง ครั้งหนึ่ง ดร.อาร์เธอร์ คอมพ์ตัน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับพระธรรมในพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่า

เมื่อตระหนักถึงอัจฉริยภาพสุดยอดในการสร้างจักรวาลหรือมนุษย์ ข้าพเจ้าเริ่มเชื่อทันที ความจริงก็คือ ที่ใดมีการสร้างที่นั่นย่อมแสดงถึงอัจฉริยภาพพระเจ้า การไขจักรวาลเป็นหลักฐานจริงที่งดงามที่สุดสำหรับคำพูดที่ว่า “พระเจ้าแห่งปฐมกาล”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ได้พิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริง แต่ประกาศถึงการดำรงอยู่จริงของพระองค์ ดร.อาร์เธอร์ คอนคลิน นักชีววิทยาผู้มีชื่อเสียงกล่าวว่า“สิ่งมีชีวิตไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ เหมือนเล่มหนังสือพจนานุกรมที่ไม่ได้เกิดจากการระเบิดโรงพิมพ์

เรารู้ว่ามนุษย์เกิดขึ้นเองไม่ได้ เราอาจสร้างหรือคิดค้นหรือประกอบสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน แต่เราไม่สามารถจะสร้างสิ่งมีชีวิตจากการขีดเขียนได้ ไม่ว่าจะเป็นเพียงการวาดยอดหญ้าหรือเขียดตัวเล็กๆ สุดหรือดอกไม้ที่แสนจะธรรมดาที่สุดเพื่อให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมา สิ่งต่างๆ รอบตัวเราจึงประกาศก้องว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ออกแบบ ผู้สร้าง ผู้ทำขึ้น ในที่สุดคำตอบที่เชื่อถือได้ของการกำเนิดจักรวาลโลกและมนุษย์คือ พระเจ้า

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>