บทที่ 1. พระเจ้ามีจริง

ครั้งหนึ่งจิรศักดิ์เคยถามเพื่อนที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง ว่าเคยมีสักเสี้ยววินาทีไหมที่เคยคิดว่าพระเจ้าจริง

คุณจิรศักดิ์ประหลาดใจเมื่อยินคำตอบว่า“แน่นอน!” เพื่อนคนนั้นบอกว่า “เมื่อหลายปีก่อนผมเกือบเชื่อว่าพระเจ้ามี

จริงเมื่อลูกคนแรกของผมเกิดมาขณะที่ผมเฝ้าดูเขามนุษย้ตัวกระจิดริดกับนิ้วมือเล็กๆ ที่นอนกระดุกกระดิกกลอกตาไปมาบนเตียงเด็กเป็นภาพที่ติดตาผมอยู่หลายเดือนมองลูกทีไรก็ทำให้นึกเสมอว่าพระเจ้าต้องมีจริง”

ในบทเรียนนี้ประกอบด้วย

  1. สรรพสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีผู้ออกแบบ

  2. สรรพสิ่งทั้งปวงต้องมีผู้สร้างขึ้นมา

  3. พระเจ้าเสด็จมาสร้างมิตรกับทุกคน

  4. พระองค์เป็นพระเจ้าแบบไหน?

  5. พระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไร