ข้อที่ 5. ในสวรรค์มีอะไรน่าตื่นเต้นที่สุด?

ลองนึกภาพการได้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าแห่งจักรวาล

“นี่แน่ะ ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์จะประทับ กับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา” วิวรณ์ 21:3

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงสัญญาว่าจะเป็นมิตรและเป็นครูของเรา ช่างมีความสุขอะไรเช่นนี้ที่ได้นั่งอยู่แทบพระบาทของพระองค์ ลองคิดดูว่าถ้านักดนตรีได้อยู่กับนักแต่งเพลงผู้เลื่องชื่อของโลกอย่าง โทเฟนหรือโมสาทเขาจะทำอะไร ลองนึกภาพนักฟิสิกส์จะรู้สึกดีใจมากเพียงใดที่ได้มีโอกาสนั่งอยู่กับนักฟิสิกส์ชื่อกระฉ่อนโลกอย่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ หรือมีความหมายมากเพียงใดสำหรับจิตรกรที่ได้พูดคุยกับจิตรกรผู้มีเชื่อเสียงของโลกอย่างไมเคิลแองเจลโลหรือเรมแบรนด์

ผู้ได้รับการไถ่บาปแล้วจะมีอภิสิทธิ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสนทนาพูดคุยกับนักแต่งเพลง นักวิทยาศาสตร์และศิลปินทั้งหมด พวกเขาจะสนิทสนมกับพระองค์ผู้มีจิตและใจที่ยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งที่สุดในจักรวาลและความสัมพันธ์อันล้ำลึกนี้จะมีอย่างท่วมท้น นำไปสู่การนมัสการพระองค์

“ทุกวันขึ้นค่ำ และทุกวันสะบาโต มนุษย์ทั้งสิ้นจะมานมัสการต่อเรา” พระเจ้าตรัสไว้ อิสยาห์ 66:23

ที่ใจกลางแผ่นดินสวรรค์มีบัลลังก์สีขาวอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตั้งอยู่ มีรุ้งมรกตล้อมรอบ พระพักตร์ของพระองค์ส่องประกายเหมือนรัศมีของดวงอาทิตย์ เบื้องล่างพระบาทพระองค์เป็นทะเลแก้วใสรอบทิศทาง บนพื้นผิวทะเลใสนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระสิริขององค์พระเจ้า ผู้ที่ได้รับการไถ่บาปต่างชุมนุมพร้อมกันเพื่อยกย่องสรรเสริญพระองค์ด้วยความยินดีปรีดา

“ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่แล้วจะกลับมา พวกเขาจะเดินร้องเพลงเข้าเมืองศิโยน มีความสุขนิรันดร์เป็นมงกุฎประดับศีรษะพวกเขา พวกเขาเปรมปรีดิ์และชื่นชมยินดีอย่างเต็มล้น ความทุกข์โศกและการถอนใจจะสูญสิ้นไป” อิสยาห์35:10 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 2007)

นี่คือพระผู้เป็นเจ้าองค์หนึ่งผู้ทรงกระทำความดีอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ด้วยความซื่อสัตย์ อดทน ด้วยพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่มีไม่สิ้นสุด และยืนหยัดตลอดไป สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>