ข้อที่ 4. ความชั่วจะคุกคามสวรรค์อีกหรือไม่?

“ไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือคนใดที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน หรือประพฤติการหลอกลวงจะเข้าไปในนครนั้นได้ นอกจากพวกที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้น” วิวรณ์ 21:27

องค์พระเยซูกำลังกำจัดบาป และผลอันชั่วร้ายของบาปอย่างสมบูรณ์ บาปจะไม่เกิดขึ้นมาอีก เมื่อพระองค์ “เสด็จมาปรากฏขึ้น เราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์” (1 ยอห์น 3:2)เราจะปฏิบัติตามข่าวประเสริฐที่ล้ำเลิศแทนที่การฆ่า ขโมยโกหก หรือข่มขืน

“พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความโศกเศร้า การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้ว” วิวรณ์ 21:4

พระเจ้าจะทรงกำจัดความบาปและผลที่น่ากลัวของบาปให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร ในสวรรค์ดินแดนแห่งความหนุ่มสาวชั่วนิรันดร์ที่ไถ่ไว้เป็น “อมตะ” (1 โครินธ์ 15:53) ไม่มีผู้อยู่อาศัยคนใดที่ยังคงทรมานจากความชรา

สวรรค์ไม่เพียงแต่จะทำลายผลของบาป สวรรค์ยังช่วยให้เกิดผลตรงข้ามด้วย ลองนึกภาพดูว่าถ้าคนเหล่านั้นต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความพิการตลอดไป ชีวิตจะเป็นอย่างไร

“แล้วนัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก แล้วหูของคนหูหนวกจะเบิก แล้วคนง่อยจะกระโดดได้อย่างกวาง แล้วลิ้นของคนใบ้จะร้องเพลงด้วยความชื่นบาน” อิสยาห์ 35:5, 6

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>