ข้อที่ 3. เราจะทำอะไรในสวรรค์?

เรามีกิจกรรมที่ท้าทายมากมายบนสวรรค์ ลองออกแบบบ้านในฝันของท่านว่าจะมีหน้าตาอย่างไร?

“เพราะดูเถิด เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่...เราสร้างเยรูซาเล็มให้เป็นที่เปรมปรีดิ์ และชนชาติของเมืองนั้นให้เป็นความชื่นบาน...เขาจะสร้างบ้านและเข้าอาศัยอยู่ในนั้น เขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมัน เขาจะไม่สร้างและคนอื่นเข้าอาศัยอยู่ เขาจะไม่ปลูกและคนอื่นกิน... และผู้เลือกสรรของเราจะใช้ผลงานน้ำมือของเขานาน” อิสยาห์ 65:17-22

พระเยซูทรงเตรียมบ้านส่วนตัวให้เราในนครบริสุทธิ์เยรูซาเล็มใหม่ (ยอห์น 14:1-3 วิวรณ์ 21) พระธรรมเหล่านี้แนะนำให้เราออกแบบและสร้างบ้านหลังอื่นๆ ด้วย อาจเป็นบ้านพักตากอากาศที่สวยงาม ตกแต่งลานสนามด้วยสวนไม้ดอกจริง หลากชนิดอย่างสมบูรณ์ในสวรรค์ มีใครทราบบ้างว่าวิทยาการขั้นสูงแบบไหนที่จะเกิดขึ้นในนครบริสุทธิ์ซึ่งเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ล้ำยุคอย่างสมบูรณ์แบบของพระเจ้า? การค้นพบต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันของเรา และมหากาพย์โอดิสซีของกรีกเกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศจะกลายเป็นละครของเด็กทันทีเมื่อเราเริ่มสำรวจ “พระนิเวศของพระบิดา” ของเรา

ท่านรักความสวยงามของน้ำตก ฟังเสียงน้ำสาดซ่า ดูทุ่งหญ้าริมแม่น้ำที่พริ้วไหวตามลมอย่างสงบ ป่าฝนชุกและมวลดอกไม้ที่งดงามตระการตาไหม?

“เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเล้าโลมศิโยน....พระองค์จะทรงทำถิ่นทุรกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของเธอเหมือนอุทยานของพระเจ้า จะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอทั้งการโมทนาและเสียงเพลง” อิสยาห์ 51:3

พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นสวนเอเดนอันบริสุทธิ์ไม่มีหยดน้ำมัน ควันหรือสภาวะแห้งแล้ง มีแต่ทะเลสาบใสเหมือนแก้ว ต้นไม้ใหญ่สง่าตั้งตระหง่าน ภูเขาที่ยังไม่ถูกระเบิดทำลาย

ไม่เพียงแต่ความงดงามในโลกเท่านั้น แต่เป็นความสามารถของเราในการซึมซับบรรยากาศเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ด้วย เหมือนกับวันแรกที่ออกไปสัมผัสบรรยากาศนอกบ้านหลังจากที่นอนป่วยหนักบนเตียงมานาน และครั้งแรกที่ “ยี่สิบนาทีแห่งความเป็นจริง” ได้สาธยายให้เห็นคือความเป็นนิรันดร์ซึ่งงดงามอย่างน่าอัศจรรย์เหลือเกิน ท่านชื่นชอบอะไรใหม่ๆเหล่านี้ไหม? เช่น การเรียนรู้ การสร้าง

“ที่นั่น จิตใจของบรรดาผู้มีชีวิตเป็นอมตะจะมุ่งความสนใจไปที่ความมหัศจรรย์ของการเนรมิตสร้าง ความล้ำลึกของการไถ่ให้รอดด้วยความรักด้วยความชื่นชมยินดีอย่างไม่มีสิ้นสุด......ความสามารถทั้งด้านร่างกายและจิตใจทุกด้านจะได้รับการพัฒนา ความสามารถทุกด้าน เพิ่มพูนมากขึ้นจิตใจและกำลังไม่เหน็ดเหนื่อยหรือเมื่อยล้าในการมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ ที่นั่น มีแผนงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่รออยู่ข้างหน้า ทำให้เกิดความสามารถที่จะไปให้ถึงจุดหมายสูงสุดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ สำเร็จสมใจปรารถนา และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งใหม่ๆ ที่ยากกว่า ท้าทายความสามารถในการพิชิต มีความชื่นชมความมหัศจรรย์ใหม่ๆ หยั่งรู้ความเข้าใจในความจริงใหม่ๆ มีสิ่งใหม่เรียกร้องให้ใช้พลังอำนาจจิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณ บรรดาสิ่งที่ทรงคุณค่าแห่งจักรวาลอันมหาศาลจะเปิดออกแก่บรรดาคนที่พระเจ้าได้ไถ่ไว้ได้ศึกษา”สงครามแห่งประวัติศาสตร์ โดยเอเลน จี ไวท์, หน้า 677

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>