ข้อที่ 4. การมองอนาคต

ในคำพยากรณ์ของดาเนียลมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เกิดขึ้น

หินก้อนหนึ่ง....กระทบปฏิมากรที่เท้า กระทำให้แตกเป็นชิ้นๆ... แต่ก้อนหิน ที่กระทบปฏิมากรนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ มีความหมาย ว่าอย่างไร?

“และในสมัยของพระราชาเหล่านั้น (ชนชาติใหม่ของยุโรปตะวันตก) พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ง ซึ่งไม่มีวันทำลายเสียได้ หรือราชอำนาจนั้นจะไม่ตกไปแก่ชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนั้นจะกระทำให้ราชอาณาจักรเหล่านี้แตกเป็นชิ้นๆ ถึงอวสานและราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิตย์” ดาเนียล 2:44

“พระราชาเหล่านั้น” เป็นสัญลักษณ์ของเท้าและนิ้วเท้าของปฏิมากร หมายถึงผู้ปกครองยุโรปสมัยใหม่ในยุคนี้ มีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมามิใช่ด้วยมือมนุษย์ กระทบปฏิมากรทำให้แตกเป็นชิ้นๆ จนเต็มพื้นโลก (ข้อที่ 34, 45, 45) อีกไม่นานพระเยซูคริสต์จะเสด็จลงจากสวรรค์ “เพื่อจัดตั้งอาณาจักร” ที่เต็มไปด้วยความสงบและสันติสุข พระองค์จะทรงเป็นศิลาของทุกยุคสมัย ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและทรงครอบครองโลกนิรันดร์กาล

คำพยากรณ์ของดาเนียลบทที่สองผ่านไปเรียบร้อยแล้วยกเว้นฉากสุดท้าย คือ หินที่จะมากระทบปฏิมากร จากตารางเวลาของพระเจ้า ทำให้รู้ว่าเรากำลังจะมาถึงฉากสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่นี้แล้ว คือ ฉากที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมายังโลกของเราข้าแต่พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า จบสิ้นเสียทีกับการต่อสู้ดิ้นรนที่เสียเลือดเนื้ออย่างยาวนานในประวัติศาสตร์มนุษย์และถึงเวลาเสียทีที่พระองค์จะทรงสถาปนาอาณาจักรแห่งความรัก และข่าวประเสริฐนิรันดร์ของพระองค์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>