ข้อที่ 3. ยุคปัจจุบันที่พระคริสตธรรมคัมภีร์พยากรณ์ไว้

คำพยากรณ์ของดาเนียลเคยทำนายไว้หรือไม่ว่า มีความพยายามในการรวมชนชาติยุโรปที่แตกแยกเหล่านี้ให้เป็นหนึ่งอาณาจักรอีกครั้งภายใต้การปกครองของผู้นำคนเดียว?

“ดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียว ราชอาณาจักรจะปนกันด้วยการสมรส แต่จะไม่ยึดกันแน่นไว้ได้อย่างเดียวกับที่เหล็กไม่ประสมเข้ากับดิน” ดาเนียล 2:43

มีความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผู้มีอำนาจต้องการรวมชนชาติในยุโรปให้เป็นหนึ่ง แต่ก็ทำได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นกษัตริย์นโปเลียนทรงเป็นผู้มีความสามารถมากที่สุดที่เกือบจะรวมยุโรปให้เป็นหนึ่งได้สำเร็จ แต่พระองค์ทรงพ่ายแพ้และหนีสงครามวอเตอร์ลู ยิ่งทำให้คิดถึงคำพยากรณ์นี้ กษัตริย์นโปเลียนทรงร้องตะโกนว่า “พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพนั้นทรงเป็นผู้กำหนดเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะทำอะไรได้”

กษัตริย์ไกเซอร์ วิลเฮมที่สอง และ อดอฟ ฮิตเล่อร์ สามารถสร้างกองกำลังทหารที่ทรงอำนาจมากที่สุดในยุคนั้นแต่ทั้งคู่ล้มเหลวในการรวมยุโรปให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของตนเอง เพราะอะไร? เพราะพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า “อาณาจักรจะปนกันและจะไม่ยึดกันแน่นไว้เป็นหนึ่งเดียว” ผลลัพธ์สงครามโลกสองครั้งที่เกิดขึ้นยืนยันถึงความจริงว่า พระเจ้าทรงโอบอุ้มอนาคตไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ในที่สุดพระองค์ทรงเป็นผู้กำหนด เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรามีความหวัง สันติสุขและความมั่นคงในแผนการ ของพระองค์เพื่อการดำเนินชีวิตของเรา

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>