ข้อที่ 2. การทำนายคำพยากรณ์

กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงประทับใจคำอธิบายความฝันของดาเนียลมากเพราะทำให้พระองค์ทรงเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างแท้จริง คำอธิบายมีว่า

“นี่เป็นพระสุบินพระเจ้าข้า บัดนี้เหล่าข้าพระบาทขอกราบทูลคำแก้พระสุบินให้พระราชาทรงทราบ” ดาเนียล 2:36

เศียรเป็นทองนพคุณ

ดาเนียลทูลต่อกษัตริย์ว่าเศียรเป็นทองนพคุณ นั้นเป็นสัญลักษณ์หมายถึงอำนาจในโลกอย่างไร?

“ข้าแต่พระราชา พระราชาจอมราชาทั้งหลาย ซึ่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงประทานราชอาณาจักร อานุภาพฤทธิ์เดชและศักดิ์ศรี... เศียรทองคำนั้นคือฝ่าพระบาทเอง” พระวจนะที่ 37, 38

ดาเนียลทูลให้กษัตริย์ทราบถึงเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “ข้าแต่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์พระสุบิน ของพระองค์นั้นเป็นข่าวประเสริฐจาก พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงใช้เศียรทองนพคุณของปฏิมากรแทนอาณาจักรบาบิโลน”

อกและแขนเป็นเงิน

ในสายตา มนุษย์มองว่าบาบิโลนจะเป็นอาณาจักรที่คงอยู่ตลอดไป แต่คำทำนายกล่าวต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น?

“ต่อจากฝ่าพระบาทไปจะมีราชอาณาจักรด้อยกว่าฝ่าพระบาท” ข้อ 39

เพื่อให้บรรลุถึงคำพยากรณ์ของพระเจ้า อาณาจักรของเนบูคัดเนสซาร์ จึงพังพินาศ เมื่อไซรัส นายพลชาวเปอร์เซียสามารถโค่นล้มอาณาจักรบาบิโลนได้ในปี 539 ก่อนคริสตกาล ดังนั้นอกและแขนเป็นเงินนั้นจึงหมายถึง มิโดเปอร์เซียซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่ง

ท้องและโคนขาเป็นทองสัมฤทธิ์ส่วนประกอบที่เป็นทองสัมฤทธิ์ หมายถึงอะไร?

“และยังมีราชอาณาจักรที่สามเป็นทองสัมฤทธิ์ ซึ่งจะปกครองอยู่ทั่วพิภพ” ข้อ 39

ท้องและโคนขาเป็นทองสัมฤทธิ์หมายถึงอาณาจักรกรีก กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชทรงรบชนะชาวมีเดียนและชาวเปอร์เซีย ทำให้กรีกมีราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ซึ่งอยู่ในช่วงการปกครองปี 331 ถึงปี

168 ก่อนคริสตกาล

ขาเป็นเหล็ก

“และจะมีอาณาจักรที่สี่ (คำทำนายได้กล่าวไว้) แข็งแรงดั่งเหล็ก เพราะเหล็กตีสิ่งทั้งหลายให้หักและแตกเป็นชิ้นๆ ราชอาณาจักรนั้นจะหัก และทุบสิ่งเหล่านี้ดังเหล็กซึ่งทุบให้แหลก” ข้อ 40

หลังจากกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชทรงสิ้นพระชนม์ อาณาจักรกรีก เริ่มอ่อนแอและแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายแก่งแย่งชิงดีกันในที่สุดปี 168 ก่อนคริสตกาล สงครามแห่งพิดนา (Pydna) “อาณาจักรเหล็ก” ของโรมได้รับชัยชนะเหนือกรีกเมื่อประมาณ 2000 ปี ก่อนพระเยซูทรงประสูติในสมัยที่จักรพรรดิ์ซีซาร์ ออกัสตัสปกครองกรุงโรม (ลูกา 2:1) พระคริสต์และอัครสาวกมีชีวิตในช่วงที่ขาเป็นเหล็ก กิบบอนซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ไม่สงสัยคำ ทำนายของดาเนียลที่ว่า “ทอง หรือเงิน หรือทองสัมฤทธิ์นั้นอาจแทนประชาชาติและกษัตริย์ทั้งหลายที่รบแพ้กรุงโรมซึ่งเป็นราชาธิปไตยที่แข็งแกร่ง” เอ็ดเวิร์ด กิบบอน, ประวัติศาสตร์ในยุคตกต่ำของอาณาจักรโรม (ยอห์น ดี มอลลิสและเพื่อน) เล่มที่ 4 หน้า 89

หากลองคิดในมุมมองของมนุษย์ว่าดาเนียลมีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยบาบิโลน เขารู้ได้อย่างไรว่าอาณาจักรไหนจะรบชนะอาณาจักรใดในอนาคตอีกหลายร้อยปีข้างหน้า ขณะที่เราเองไม่สามารถบอกได้ว่าบรรยากาศตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไร แต่นี่ไม่ว่าจะเป็นบาบิโลน มิโดเปอร์เซีย กรีก โรมซึ่งทยอยเกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณ์อย่างแม่นยำ ราวกับเด็กนักเรียนที่เรียงแถวตามคำสั่งคุณครู

พระเจ้าคือ ผู้ครอบครองอนาคตใช่หรือไม่เราสามารถมีความหวังในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้หรือไม่? ขอย้ำว่า ได้เท้าเป็นเหล็กปนดิน จะมีอาณาจักรที่ห้าต่อจากโรมไหม?

“ดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตร เท้าและนิ้วเท้าเป็นดินช่างหม้อบ้าง เหล็กบ้าง จะเป็นราชอาณาจักรประสม แต่ความเหนียวของเหล็กจะยังอยู่ในนั้นบ้าง ดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียว และนิ้วเท้าเป็นเหล็กปนดินฉันใด ราชอาณาจักรนั้นจึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉันนั้น” ดาเนียล 2:41, 42

คำพยากรณ์กล่าวว่า อาณาจักรที่ห้าจะไม่เกิดขึ้นแต่จะเป็นอาณาจักรประสมของระบอบราชาธิปไตยในจักรวรรดิ์โรมันที่เป็นเหล็ก กรุงโรมจะแตกออกเป็นสิบอาณาจักรเหมือนสัญลักษณ์ของเท้าที่มีสิบนิ้ว

เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่? เกิดขึ้นแน่นอน ช่วงคริสตศตวรรษที่สี่และห้า กลุ่มชนคนป่าทางเหนือยกทัพไปที่อาณาจักรโรมันที่กำลังเสื่อมสลายลงเรื่อยๆ จนในที่สุดเกิดเป็นเผ่าต่างๆ สิบเผ่าในดินแดนจักรวรรดิ์โรมันตะวันตกมากที่สุด สิบชนชาติที่เป็นอิสระต่อกันนี้สถาปนาตนในเขตยุโรป

ดังนั้นปัจจุบันนิ้วเท้าเป็นสัญญลักษณ์ของชนชาติใหม่ในยุโรป ซึ่งได้เกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณ์ในประวัติศาสตร์

นิ้วเท้าสิบนิ้ว - สิบเผ่าที่สำคัญๆ ในอาณาจักรโรมันตะวันตก

  • แองโกล แซคซอนส์ (Anglo-Saxons) (อังกฤษ)
  • แฟรงค์ (Franks) (ฝรั่งเศส)
  • อลามานนี่ (Alamanni) (เยอรมัน)
  • ลอมบาร์ด (Lombards) (อิตาลี)
  • ออสโทรโกทส์ (Ostrogoths) (ต่อมาถูกทำลาย)
  • วิซิโกทส์ (Visigoths) (สเปน)
  • เบอร์กันเดี่ยนส์ (Burgundians) (สวิสเซอร์แลนด์)
  • แวนดัลส์ (Vandals) (แอฟริกาเหนือซึ่งต่อมาถูกทำลาย)
  • ซูวี (Suevi) (โปรตุเกส)
  • ฮีรูลี (Heruli) (หลังจากนั้นสองสามศตวรรษได้สูญหายไป)

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>