ข้อที่ 1. คำพยากรณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจในพระคริสตธรรมคัมภีร์

ประมาณห้าร้อยปีก่อนพระเยซูประสูติ พระเจ้าทรงให้โลกได้เห็นภาพอนาคตจากคำพยากรณ์ของผู้พยากรณ์ชื่อดาเนียล พระองค์ได้ร่างภาพประวัติศาสตร์โลกล่วงหน้า 2500 ปี นับตั้งแต่ยุคของดาเนียลจนถึงยุคปัจจุบัน

พระเจ้าได้ทรงกำหนดคำพยากรณ์นี้ขึ้นเมื่อประมาณ 2500 ปี ที่แล้ว เป็นความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ทำให้พระองค์กลัดกลุ้มพระทัยมากเพราะเมื่อตื่นจากบรรทมพระองค์ไม่สามารถจำความฝันที่สำคัญได้ หลังจากที่ไม่มีโหรหรือหมอดูคนไหนในบาบิโลนสามารถอธิบายความฝัน หรือช่วยให้กษัตริย์ทรงจำความฝันได้แล้ว ดาเนียลเชลยหนุ่มชาวฮีบรู (ยิว) ได้ปรากฏตัวขึ้นและทูลต่อกษัตริย์ว่า พระเจ้าบนสวรรค์สามารถเปิดเผยความฝันที่ลี้ลับเหล่านี้ได้

ดาเนียลประกาศอย่างกล้าหาญต่อพระพักตร์กษัตริย์ว่า “ข้าแต่พระราชา ฝ่าพระบาททอดพระเนตร และดูเถิดมีปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากรนี้มีฤทธิ์และสุกใสยิ่งนัก ตั้งอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ฝ่าพระบาทและรูปร่างก็น่ากลัว

เศียรของพระปฏิมากรนี้เป็นทองนพคุณ อกและแขนเป็นเงิน ท้องและโคนขาเป็นทองสัมฤทธิ์ ขาเป็นเหล็ก เท้าเป็นเหล็กปนดิน

ขณะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตร มีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมามิใช่ด้วยมือมนุษย์ กระทบปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กปนดิน กระทำให้แตกเป็นชิ้นๆ แล้วส่วนเหล็ก ส่วนกระเบื้อง ส่วนทองสัมฤทธิ์ ส่วนเงิน และส่วนทองคำ ก็แตกเป็นชิ้นๆ พร้อมกัน กลายเป็นเหมือนแกลบจากลานนวดข้าวในฤดูร้อน ลมก็พัดพาเอาไป จึงหาร่องรอยไม่พบเสียเลย แต่ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ” ดาเนียล 2:31-35

หากมองอย่างผ่านๆ ดูเหมือนว่าปฏิมากรนี้ไม่น่าจะทำนายได้ไกลถึงยุคของเราในปัจจุบัน แต่อย่าเพิ่งรีบตัดสิน

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>