บทที่ 7. เรื่องราวอนาคตของท่าน

แพทย์หญิงแพทริเซีย และ นายแพทย์เดวิด มราเซค เศร้าใจมากกับเหตุการณ์ที่เขาต้องพบเป็นประจำในชีวิตการทำงาน ทั้งคู่เป็นกุมารแพทย์รักษาเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยมากมาย เขาพบความจริงว่า เด็กบางคนฟื้นตัวเร็วมาก แต่บางคนต้องเจ็บหนักปางตาย ทำไมจึงเป็นอย่างนี้? ทำไม เด็กบางคนติดยาแต่บางคนได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัย? ทำไมเด็กบางคนกลายเป็นพ่อแม่ที่ชอบดุด่าตบตีลูกเพราะเขาฝังใจเรื่องโหดร้ายทารุณในวัยเด็กของเขา ขณะเด็กบางคนกลับกลายเป็นพ่อแม่ที่ดีในอนาคต?

ครอบครัวมราเซคทำการวิจัยมากมายเพื่อหาคำตอบ เขาพบว่า กลุ่มเด็กที่เคยชอกช้ำในอดีตแต่สามารถกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นสำคัญยิ่ง อะไรคือเคล็ดลับ? คำตอบคือ “เพราะเขามีพื้นฐานชีวิตการมองโลกในแง่ดีและมีความหวัง”

ความหวังทำให้เกิดความต่าง ความหวังจะอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ช่วยให้เราชนะศัตรูที่คอยต่อต้านทับถมเสมอ

คนสิ้นหวังต้องการความหวัง แต่จะได้ความหวังจากที่ไหน? ความหวังเป็นสิ่งที่หายากบนโลกของเรา จนกว่า เราจะพบคำพยากรณ์ที่ให้แง่คิดดีๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ในหนังสือ พบแล้ว มีคำพยากรณ์ที่น่าทึ่ง ซึ่งทำให้หลายๆ คนมีความหวังอันบรรเจิด

บทเรียนนี้ประกอบด้วย

    1. คำพยากรณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจในพระคริสตธรรมคัมภีร์

    2. การทำนายคำพยากรณ์

    3. ยุคปัจจุบันที่พระคริสตธรรมคัมภีร์พยากรณ์ไว้

    4. การมองอนาคต

    5. ความฝันของกษัตริย์และท่าน

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>