ข้อที่ 5. ความชื่นชมยินดีในโอกาสครั้งที่สองของชีวิต

ในช่วงที่ นายแฮรอท ฮิวชส์ เป็นสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา เขาได้รับโล่เกียรติคุณมากมาย แต่สิ่งที่มีความหมายมากที่สุดสำหรับเขาเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้ทำสัญญากับพระคริสต์ได้ไม่นานนัก

เย็นวันนั้นแฮรอทกำลังศึกษาพระคัมภีร์ตามลำพังในห้องนั่งเล่น มีคนมาสะกิดเขาเบาๆ ที่ข้อศอก เมื่อเงยหน้าขึ้นเขาพบลูกสาวคนเล็กสองคนในชุดนอนยาวยืนอยู่เงียบๆ หลังจากที่มองดูลูกๆ สักพักเขาสังเกตเห็นลูกของเขาเปลี่ยนไปมากและเขารู้ว่าเขาพลาดอะไรต่อมิอะไรไปมากมายเพราะความวิบัติที่เกิดจากการดื่มเหล้าของเขา

แครอล ลูกคนเล็กพูดขึ้นว่า “คุณพ่อค่ะ หนูมาจูบราตรีสวัสดิ์ค่ะ”

ดวงตาของพ่อพร่ามัวไปแล้วลูกเอ๋ย พ่อจำได้ว่านานมากจริงๆ ที่ลูกๆ เคยอยู่ในอ้อมกอดพ่อแบบนี้ ตอนนี้แววตาที่ใสของลูกไม่ได้แฝงด้วยความกลัวอีกต่อไป ในที่สุดพ่อก็กลับบ้าน

พระเยซูคริสต์ทรงมอบโอกาสครั้งที่สองให้พวกเราแน่นอนจริงๆ พระองค์ทรงทำให้คนที่สิ้นหวังที่สุดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระคริสต์

พระผู้ช่วยให้รอดบาปทรงปรารถนาเหลือเกินที่จะให้เราแต่ละคนกลับบ้านในที่สุด ท่านรับคำเชื้อเชิญที่เต็มไปด้วยความรักของพระคริสต์แล้วหรือยัง? การรับการให้อภัยบาปและการชำระล้างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องง่ายแต่ลึกซึ้งเหมือนการเปิดอ้อมแขนของท่านเพื่อรับการสวมกอดจากเด็กๆ หากท่านยังไม่เชื่อมั่นพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดบาป ขณะนี้ท่านสามารถเชื่อได้แล้วด้วยการอธิษฐานดังนี้

“ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์เสียใจสำหรับชีวิตเก่าที่ผิดบาปของข้าพระองค์ ขอขอบพระคุณสำหรับการส่งพระบุตรของพระองค์มายังโลกเพื่อการสิ้นพระชนม์แทนข้าพระองค์ทั้งหลาย องค์พระเยซูเจ้าข้า ขอโปรดอภัยบาปข้าพระองค์ และทรงสถิตในชีวิตของข้าพระองค์ และทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นบาป ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะได้รับโอกาสครั้งที่สองในชีวิตข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเกิดใหม่อีกครั้ง และมากยิ่งไปกว่านี้ ขอให้ข้าพระองค์ได้มีสัมพันธภาพกับพระองค์วันต่อวันขอขอบพระคุณสำหรับการกระทำการอัศจรรย์ในข้าพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน”

ขอให้การ พบแล้ว ครั้งนี้เป็นการอัศจรรย์ เมื่อเข้าไปหาพระเยซู พระองค์จะทรงช่วยให้รอดบาปได้จริง

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>