ข้อที่ 4. ความรักที่มั่นคง

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่ไต้หวัน พ่อแม่จัดงานแต่งงานแบบคลุมถุงชนให้กับชายหญิงคู่หนึ่ง สามีชื่ออู่หลงและภรรยาชื่อ “กิมฮวย” เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสมรสอู่หลงเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว เขาตกใจและขยะแขยงใบหน้าของเจ้าสาวที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากโรคฝีดาษ

หลังจากนั้นเป็นต้นมา อู่หลงพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของตน ส่วนภรรยาพยายามทำดีที่สุดเพื่อให้สามีมีความสุข เธอทำงานบ้านอย่างหนักด้วยหวังว่าสักวันหนึ่งสามีจะยอมรับเธอ แต่เขาก็ยังคงไม่แยแสและแสดงความเย็นชาต่อเธอ แม้ว่าเธอจะแสดงความรักต่อสามีเธอมากเพียงใดก็ตามหลังจากอยู่กินกันมาได้สิบสองปี ดวงตาของอู่หลงเริ่มมองไม่เห็น จักษุแพทย์บอกว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนกระจกตาใหม่ตาทั้งสองข้างจะบอดสนิท แต่การผ่าตัดตามีราคาแพงและคิวยาว

ภรรยาของเขาเริ่มรับงานทำหมวกฟางในตอนเย็นเพิ่มอีกหลายชั่วโมงเพื่อหารายได้เพิ่ม วันหนึ่งโรงพยาบาลแจ้งว่ามีกระจกตาของคนที่ได้รับอุบัติเหตุ ขอให้อู่หลงรีบไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดดวงตา

หลังจากอู่หลงฟื้นจากการผ่าตัด เขาขอบคุณภรรยาอย่างเสียไม่ได้เพราะเธอส่งเงินให้เขาใช้ผ่าตัด เมื่อเขาเหลือบไปมองภรรยาที่ก้มหน้าอยู่ในพิสัยที่เขาสามารถมองเห็นได้

อู่หลงต้องอ้าปากค้าง เธอมองสามีด้วยตาบอด ดวงตาที่ว่างเปล่า ไม่มีกระจกตา บัดนี้เธอได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นแล้วสามีทรุดตัวลงแทบเท้าเธอสะอื้นไห้ นับเป็นครั้งแรกในชีวิตการแต่งงานของเธอที่เขากระซิบชื่อเธอว่า กิมฮวย

พระเยซูทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์อย่างเดียวกันนี้ กับคนที่เพิกเฉยต่อพระองค์มานาน ทรงปรารถนาว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะได้ยินเสียงกระซิบว่า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาปของเรา พระองค์ทรงเต็มใจ สละไม่เพียงพระเนตรของพระองค์เท่านั้น แต่ทรงสละพระกาย เพื่อแสดงความรักมั่นคงของพระองค์ ความรักของพระองค์ที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่พระคริสต์ “เสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอด” (1 ทิโมธี 1:15)

การเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ เป็นการสร้างสะพานทอดข้ามความเพิกเฉยของเรา เพื่อดึงเอาความเหินห่างของเรากลับมา ท่านค้นพบด้วยตนเองหรือยังว่า พระองค์ทรงประสงค์จะพาท่านเดินข้ามสะพานคร่อมเหวลึกเพื่อเข้าสู่อ้อมกอดของพระองค์ ท่านเต็มใจที่จะตอบรับและอธิษฐานต่อพระองค์หรือยังว่า “พระเยซูเจ้าข้า ข้าพระองค์รักพระองค์ขอบพระคุณสำหรับความเสียสละอันยิ่งใหญ่อันเหลือเชื่อนี้ โปรดสถิตในใจข้าพระองค์และช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบาปในขณะนี้และทรงช่วยให้ข้าพระองค์รอดพ้นตลอดนิรันดร์ด้วยเทอญ”

พระเยซู

  • เสด็จมา เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในสภาพมนุษย์
  • ทรงพระชนม์ บนโลกโดยไม่มีบาป
  • ทรงสิ้นพระชนม์ เพื่อบาปของเรา
  • ทรงฟื้นคืนพระชนม์ เพื่อช่วยเราให้พ้นจากความตาย
  • ทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ เพื่อเตรียมที่อยู่ไว้สำหรับเรา
  • ทรงรับใช้พระเจ้า ทุกวันในฐานะมหาปุโรหิต
  • กำลังจะเสด็จมาในไม่ช้า เพื่อรับเราไปอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>