บทที่ 6. โอกาสครั้งที่สองในชีวิต

ชายชราชาวสิงคโปร์คนหนึ่งใช้เวลาชีวิตเกือบทั้งชีวิตในศาสนาของบรรพบุรุษ ต่อมาเขาได้รับเชื่อเป็นคริสเตียน มีคนถามเขาว่า “คุณลิ้มครับ ศาสนาเดิมที่เคยนับถือกับศาสนาคริสเตียนต่างกันอย่างไร?”

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิต

“พระองค์ (พระเจ้า) ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์” อิสยาห์ 26:3

การมีชีวิตคริสเตียนทำให้เกิดสันติสุขอย่างมั่นคงและความเป็นอยู่ที่บริบูรณ์ทางเดียวที่คนทั้งหลายจะพบโอกาสครั้งที่สองในชีวิตของเขา ก็โดยทางของพระเยซู

บทเรียนนี้ประกอบด้วย

  1. ความหมายของผู้หลงทางที่ได้รับการช่วยให้รอดจากบาป

  2. เราต้องการรอดพ้นจากอะไรบ้าง?

  3. ใครสามารถช่วยเราให้รอดพ้นได้?

  4. เราได้รับการช่วยให้รอดด้วยขั้นตอนง่ายๆ

  5. ความชื่นชมยินดีในโอกาสครั้งที่สองของชีวิต

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>