ข้อที่ 6. การยอมรับแผนการของพระเจ้า

การที่ท่านจะทึกทักว่าพระเจ้าทรงนำชีวิตท่านเป็นไปได้อย่างแน่นอน ท่านเพียงโน้มเอียงทำตามแรงดลใจของท่าน(สุภาษิต 16:25) ความรู้สึกต่างๆ ของเราต้องสอดคล้องกับพระวจนะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ หากยังไม่สอดคล้องกับสามข้อข้างต้น ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าพระเจ้าทรงนำ

ขอให้ดูเจตน์เป็นตัวอย่าง เจตน์มีภรรยาและลูกสองคนที่น่ารัก แต่เขากลับเป็นชู้กับหญิงอื่น เขาบอกเพื่อนๆ ของเขาว่า“ผมอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้และผมรู้สึกว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า” ด้วยอารมณ์ความรู้สึกและ “ความฝังใจหลายอย่าง” นำพาเจตน์ให้เดินทางผิดอย่างชัดเจน เขานึกในใจว่านั่นคือ “สิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้” เขาจึงพบหญิงคนนี้ แต่เจตน์ไม่ได้มองย้อนกลับไปที่ พระบัญญัติในพระคริสตธรรมคัมภีร์ข้อห้ามล่วงประเวณี พระคริสตธรรมคัมภีร์ “พระบัญญัติและถ้อยคำพยาน” เป็นหนังสือคู่มือที่มีสิทธิ์อำนาจและเป็นคำพิพากษาสุดท้ายที่ตัดสินว่าการกระทำใดถูกต้อง (อิสยาห์ 8:20) เราต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์และสถานการณ์ที่ล่อแหลมนำพาเราให้ถอยห่างจากหลักคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์

เมื่อมารเข้ามาทดลององค์พระเยซูในป่ากันดาร มันแนะนำว่า “หากท่านเพียงแต่เพิกเฉยต่อความเสียสละอันเจ็บปวดทั้งปวงบนไม้กางเขน ที่พระบิดาทรงวางแผนให้ท่าน เราจะให้โลกอยู่ในอุ้งมือของท่าน ให้ท่านมีชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทองและชีวิตที่สะดวกสบาย” ซาตานยังอ้างถึงพระคัมภีร์เพื่อหลอกล่อและชักนำพระเยซูให้หลงทาง แต่ละครั้งพระเยซูทรงยืนหยัดต่อสู้ด้วยพระวาทะ “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า” (มัทธิว 4:1-11)

บทเรียนที่ทรงพลังบทหนึ่งที่เราเรียนรู้จากพระเยซูคือการยกให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดา ถึงแม้พระองค์ทรงเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานจิตใจอย่างแสนสาหัส แต่ยังทรงร้องออกมาว่า “โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 26:39) หลังจากภารกิจรับใช้ของพระองค์ผ่านพ้นไปสามปี พระองค์ทรงใช้ชีวิตสอดคล้องตามแผนการของพระบิดาทุกวัน พระวจนะของพระคริสต์ก่อนสิ้นพระชนม์ที่ว่า “สำเร็จแล้ว” (ยอห์น 19:30) มาจากคำตรัสที่แท้จริงว่า “บัดนี้ชีวิตตามแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ได้เสร็จสิ้นและเป็นจริงอย่างสมบูรณ์แล้ว”

หากท่านเริ่มได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวจนะ จากการทรงนำและจากความประทับใจพระองค์ท่านจะยอมรับคำแนะนำของพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ ท่านจะปิติยินดีในแผนการชีวิตที่ได้รับการทรงนำจากพระองค์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>