ข้อที่ 8. ไม้กางเขนสามารถขจัดความบาปได้

ทำไมพระเจ้าไม่ทำลายลูซีเฟอร์ก่อนที่เชื้อบาปจะ ระบาด? ลูซีเฟอร์ท้าทายความยุติธรรมในการปกครองของพระองค์ มันพูดเท็จเกี่ยวกับพระองค์ หากพระองค์ทรงทำลายลูซีเฟอร์ทันทีเหล่าทูตสวรรค์ก็จะรับใช้พระองค์ด้วยความกลัวมากกว่าความรัก และเป็นการทำลายวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพระเจ้าในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีสามัญสำนึกในการเลือก

คนอื่นรู้จริงได้อย่างไรว่าทางของพระเจ้าเป็นทางออกที่ดีที่สุด? เพื่อเป็นการตอบคำถามนี้ พระองค์จึงให้ซาตานมีโอกาสทดลองใจอาดัมและเอวา

โลกกลายเป็นสนามประลองยุทธระหว่างบุคคลิกลักษณะตามแบบอย่าง พระเจ้าและซาตาน ใครคือฝ่ายถูก? สุดท้ายเราจะเชื่อใคร? ลูซีเฟอร์ช่างหลอกลวงได้เก่งอะไรขนาดนี้ กว่ามนุษย์จะเชื่อจนสนิทใจว่าซาตานเป็นความพินาศที่ใหญ่หลวงจริงๆ ต้องใช้เวลานานมากมายเหลือเกิน ในที่สุดทุกคนเห็นพ้องว่า “ค่าจ้างของบาปคือความตาย” และ “ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23)

และแล้วทุกชีวิตในจักรวาลต่างยอมรับว่า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ ข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์ของบรรดาประชาชาติ บรรดามรรคาของพระองค์ยุติธรรมและสัตย์จริง ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มีใครบ้างไม่เกรงกลัวพระองค์และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์? เพราะพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ประชาชาติทั้งหมดจะมานมัสการเฉพาะพระพักตร์พระองค์ เพราะว่าพระราชกิจอันชอบธรรมของพระองค์ปรากฎให้เห็นแล้ว” วิวรณ์ 15:3, 4

หลังจากที่ทุกคนรู้ถึงบาปอันร้ายกาจและเห็นถึงแนวทางการทำลายล้างของซาตานแล้ว อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ยังทรงสามารถขจัดซาตาน ความบาป และพวกที่ยังดื้อรั้น

ซาตานต่อต้านข่าวประเสริฐของพระองค์อีกด้วย

พระเจ้าทรงกังวลใจในการแก้ปัญหาเรื่องบาปและความทุกข์ทรมานพอๆ กับที่เราอยากให้พระองค์ทรงแก้ปัญหา แต่พระองค์ยังทรงรอจนกว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถอนรากถอนโคน โดยยังคงความอิสระในการเลือกของเราไว้และมีวิธีป้องกันไม่ให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นอีกตลอดไป

พระเจ้าทรงสัญญาจะทำลายล้างบาปตลอดไป โดยการชำระล้างสวรรค์และโลกให้บริสุทธิ์ด้วยไฟ “แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้น” เราจึงคอย “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ที่ความชอบธรรมจะดำรงอยู่” (2 เปโตร3:10, 13) จะไม่มีบาปในจักรวาลนี้อีกต่อไป ผลอันเศร้าสลดของความบาปจะปรากฏชัดจนกระทั่ง การไม่เชื่อฟังพระเจ้าดูเหมือนจะเป็นที่เกลียดชังไปชั่วกัลปาวสาน

ใครคือผู้มีความสามารถกำจัดซาตานและความบาปให้จบสิ้นได้?

บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไร พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้น เพื่อโดยทางความตายนั้น พระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตาย และจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้น ที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตาย” ฮีบรู 2:14, 15

บนไม้กางเขน บรรดาทูตสวรรค์และโลกที่ดีงามจะเห็นสิ่งที่ซาตานผู้เป็นนักหลอกลวง จอมโกหกและฆาตกร ซาตานได้เผยโฉมที่แท้จริงที่นั่นโดยการ ชักจูงคนมาฆ่าพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า ทั่วจักรวาลได้เห็นบาปที่แสนจะไร้สาระและโหดร้ายเสียเหลือเกิน ไม้กางเขนจะกระชากหน้ากากออกทำให้เห็นสิ่งเลวร้ายของซาตานอย่างชัดเจน และเมื่อพระองค์ทรงทำลายปีศาจและคนบาปแล้ว ทั้งหมดจะรับรู้ว่ามีพระเจ้าเท่านั้นผู้ทรงยุติธรรมและถูกต้อง

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขนเปิดเผยให้ทุกคนทราบถึงเจตนาที่แท้จริงของซาตาน (ยอห์น 12:31, 32) ไม้กางเขนยังเปิดเผยสิ่งที่พระคริสต์ว่าทรงเป็นผู้ใดด้วย คือองค์พระผู้ช่วยให้รอดจากบาปของ โลก ณ เนินเขากลโกธา สถานที่องค์พระเยซูทรงถูกตรึงกางเขน เปิดเผยถึง อำนาจในความรัก ของพระองค์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตรงข้ามกับ ความรักในอำนาจของซาตานอย่างสิ้นเชิง ไม่สงสัยเลยว่านั่นคือความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเสียสละพระองค์เอง พระองค์ทรงใช้ความรักเป็นอาวุธต่อสู้กับซาตาน ต่อสู้กับความบาป และต่อสู้กับชายหญิงใจบาป

พระเยซูคริสต์บนกางเขนสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงรักแบบไม่มีเงื่อนไข ช่างเป็นโวหารที่ไพเราะจับใจยิ่งนัก ชนะซาตานอย่างราบคาบ สงครามนี้ใครควรครองโลกกันแน่

พระคริสต์หรือซาตาน กางเขนเป็นคำตอบให้เห็นตลอดเวลาว่าคือพระคริสต์ เท่านั้นผู้ทรงอยู่เหนือสิ่งอื่นใด!

ท่านได้พบความสัมพันธ์ที่จะมอบให้แก่พระผู้ช่วยให้รอดบาปหรือยัง พระองค์คือผู้ทรงยอมสิ้นพระชนม์ เพื่อเผยถึงความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพระองค์ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนได้? ท่านรู้สึกอย่างไรที่พระเจ้าองค์หนึ่งเสด็จมาในโลกมาเป็นมนุษย์ธรรมดา และทรงสิ้นพระชนม์แทนท่านเพื่อช่วยให้ท่านพ้นจากผลของบาป? ท่านคิดที่จะคุกเข่าเพื่อกราบและขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เดี๋ยวนี้ เชิญพระองค์ให้มาสถิตและครอบครองชีวิตของท่านหรือไม่?

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>