ข้อที่ 6. ทำไมลูซีเฟอร์ทูตสวรรค์ผู้สมบูรณ์แบบจึงทำบาป?

เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์ได้อย่างไร โอ ดาวประจำกลางวัน เอ๋ย พ่อโอรสแห่งพระอรุณ! เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดิน เจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะ! เจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่า “ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ ที่สูงนั้น ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมชนสถาน ณ ที่อุดรไกล ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด” อิสยาห์ 14:12-14

ผู้ที่กลายเป็นซาตานเดิมชื่อว่า ลูซีเฟอร์ ชื่อนี้มีความหมายว่า “ดาวประจำกลางวัน” หรือ “ดาวประกายแสง” หัวใจของทูตสวรรค์ตนนี้หยิ่งยโสและทะเยอทะยานแทนที่จะรู้เสียสละ เมล็ดพันธ์แห่งความทะนงตนพองโตจนอยากขึ้นเป็นพระเจ้าเสียเอง

ลูซีเฟอร์ทำทุกอย่างเพื่อชักจูงเหล่าทูตสวรรค์ให้เชื่อตามซาตานแย้งว่าพระเจ้าหวังสิ่งตอบแทนจากเหล่าทูตสวรรค์ จึงกำหนดพระบัญญัติที่เข้มงวดเกินไป และทรงปกครองอย่างโหดร้าย ซาตานพูดจาใส่ร้ายป้ายสีพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของบุคลิกแห่งนิยามคำว่า รัก

ความขัดแย้งที่เกิดบนสวรรค์คลี่คลายได้อย่างไร? “จิตใจของเจ้าผยองขึ้นเพราะความงามของเจ้า เจ้ากระทำ ให้สติปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลง เพราะเห็นแก่ความงามของเจ้า เราเหวี่ยงเจ้าลงที่ดินแล้ว” เอเสเคียล 28:17

หัวใจหยิ่งผยองเปลี่ยนหัวหน้าทูตสวรรค์ตนนี้ให้กลายเป็นมารร้ายหรือซาตาน ตัวของมันและทูตสวรรค์อีกหนึ่งในสามจากบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหมดที่เห็นคล้อยตามและร่วมก่อกบฏ กับมัน จึงต้องถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ เพื่อให้เกิดสันติสุขและความกลมเกลียวกันบนสวรรค์ (วิวรณ์ 12:4, 7-9)

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>