ข้อที่ 5. พระเจ้าทรงสร้างซาตานใช่หรือไม่?

ไม่ใช่! พระเจ้าผู้ประเสริฐไม่ได้สร้างมารร้าย อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า มารและเหล่าทูตสวรรค์ที่ถูกซาตานหลอกลวงไม่มีที่อยู่บนสวรรค์จึงลงมายังโลกของเรา

ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์ มีคาเอลกับบรรดาทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับพญานาค และพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้ แต่มันพ่ายแพ้และพบว่าไม่มีที่อยู่สำหรับพวกมันในสวรรค์อีกต่อไป พญานาคใหญ่ตัวนั้นคืองูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลก มันถูกโยนลงมาที่แผ่นดินโลก และเหล่าบริวารของมันถูกโยนลงมากับมันด้วย” วิวรณ์ 12:7-9

ซาตานเข้าในแผ่นดินสวรรค์เป็นสถานที่แห่งแรกได้อย่างไร?

เราตั้งเจ้าให้อยู่กับ เครูบ ผู้พิทักษ้ที่ได้เจิมตั้งไว้ เจ้าอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้า และเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง เจ้าก็ปราศจากตำหนิในวิธีการทั้งหลายของเจ้าตั้งแต่วันที่เจ้าได้ถูกสร้างขึ้น มาจนพบความบาปชั่วในตัวเจ้า” เอเสเคียล 28:14, 15

พระเจ้ามิได้เป็นผู้สร้างซาตาน พระองค์ทรงสร้างลูซีเฟอร์ให้เป็นทูตสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบ และเป็นหนึ่งในหัวหน้าทูตสวรรค์ซึ่งยืนข้างบัลลังก์ของพระองค์ ต่อมาซาตานทำบาปเพราะมี “ความชั่วร้ายสิงอยู่ในตน” ซาตานจึงถูกขับไล่จากสวรรค์และเสแสร้งมาเป็นเพื่อนของอาดัมและเอวา นี่คือที่มาทำให้ซาตานกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>