ข้อที่ 4. ใครคือมารผู้ทำให้โลกแปดเปื้อนไปด้วยบาป?

มัน (มาร) เป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา” ยอห์น 8:44

ตามที่องค์พระเยซูกล่าว ซาตานเป็นต้นตอของบาปในจักรวาล เป็น “พ่อ” ของบาป การฆ่าฟันและการพูดเท็จ

ครั้งหนึ่งโธมัส คาร์ไลล์ นักปรัชญาผู้มีชื่อเสียงชาวอังกฤษเดินกับ ราล์ฟ วาลโด อีเมอร์สัน แถบถนนย่านเสื่อมโทรมที่สุดในกรุงลอนดอนตะวันออก ขณะที่เดินอย่างเงียบไปเรื่อยๆ เขาสังเกตเห็นความเลวร้ายรอบๆ ตัวเขา ในที่สุดคาร์ไลล์พูดขึ้นว่า “ตอนนี้คุณเชื่อในความชั่วร้ายแล้วหรือยัง?”

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>