ข้อที่ 6. พระคริสตธรรมคัมภีร์สามารถเปลี่ยนชีวิตของท่านได้

การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” สดุดี 119:130

การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ก่อให้เกิด “ความเข้าใจ” ที่เข้มแข็งสามารถทำให้ท่านเอาชนะอุปนิสัยที่ไม่ดี และพัฒนาชีวิตให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ศีลธรรมและจิตวิญญาณ

พระคริสตธรรมคัมภีร์จะสัมผัสถึงความรู้สึกในหัวใจของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำเนิดชีวิต ความรักการแต่งงานความเป็นพ่อเป็นแม่และความตาย โดยลักษณะของพระธรรมสามารถรักษาบาดแผลส่วนที่ลึกที่สุด ความบาปและการทนทุกข์ทรมานของมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงหนังสือเพื่อเผ่าพันธ์ใดเผ่าพันธ์หนึ่ง หรือคนอายุรุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะ ประชาชาติใดประชาชาติหนึ่งหรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเท่านั้นถึงแม้มีการเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์จากคนในตะวันออกแต่ก็เหมาะกับประชาชนในซีกโลกตะวันตกด้วยเช่นกันพระคริสตธรรมคัมภีร์เข้าถึงกระท่อมธรรมดาจนถึงคฤหาสน์ผู้มั่งคั่ง เด็กๆ หลงรักนิทานเรื่องราวตื่นเต้นในพระธรรม ความเป็นพระเอกในพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน คนเจ็บป่วย ผู้มีชีวิตโดดเดี่ยวและคนชราเพราะว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์คอยปลอบใจ ให้ความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

เพราะพระเจ้าทรงกระทำราชกิจของพระองค์ผ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ จึงทำให้พระธรรมมีอานุภาพมากมายสามารถเปลี่ยนจิตมนุษย์ที่หยาบกระด้าง ให้เป็นอ่อนโยนและเติมเต็มด้วยรัก เราจึงเห็นพระคริสตธรรมคัมภีร์เปลี่ยนโจรและคนติดยาเสพติด กลายเป็นนักเทศน์ผู้ประกาศศาสนาอย่างเอาจริงเอาจัง

เราเห็นพระคริสตธรรมคัมภีร์เปลี่ยนคนโกหก คนโกงมาเป็นครูที่ถือความสัตย์ซื่อเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้เรายังเห็นพระคริสตธรรมคัมภีร์ยับยั่งผู้ที่จะฆ่าตัวตาย ให้มีชีวิตเริ่มต้นใหม่ด้วยความหวัง พระคริสตธรรมคัมภีร์โปรยความรักท่ามกลางศัตรู พระวจนะเปลี่ยนความเย่อหยิ่งเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เปลี่ยนความเห็นแก่ตัวเป็นความเมตตา ทำให้เราเข้มแข็งบนความอ่อนแอ หนุนใจบนความสิ้นหวัง ปลอบประโลมใจบนความโศกเศร้า ให้คำแนะนำบนความไม่แน่นอน พบความผ่อนคลายบนความเหนื่อยใจ พระคริสตธรรมคัมภีร์แสดงให้ชายหญิงเห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญและเผชิญความตายอย่างไม่เกรงกลัว

พระคริสตธรรมคัมภีร์หนังสือของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตของท่าน หากท่านยังคงศึกษาบทเรียน พบแล้ว อย่างต่อเนื่องท่านจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ ทำไมต้องเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ให้เรา? พระเยซูตรัสว่า

แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่า พระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์” ยอห์น 20:31

เหตุผลยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราควรคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คือ การที่หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ เมื่อดูพระคริสต์ผ่านทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งเล่ม ในที่สุดหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเรา ให้เหมือนพระฉายาของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ทำไมไม่เริ่มค้นหาฤทธานุภาพจากพระธรรมของพระองค์ให้พบเสียตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อท่านจะมีชีวิตที่เหมือนพระฉายาขององค์พระเยซูมากขึ้น?

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>