ข้อที่ 3. พระเยซูทรงเป็นความหวังเดียวของโลก

พระคริสต์ทรงเป็นบุคคลสุดท้าย เป็นความหวังที่ดีที่สุดของโลก เพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถจัดการกับทุกสิ่ง ในการทำลายล้างความบาป พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ที่เนินเขาหัวกะโหลกเพื่อเอาชนะความบาป และปลดปล่อยคนทั้งหลายที่ยอมรับการไถ่บาปจากพระองค์

“ผู้ที่ทำบาปก็มาจากมาร เพราะว่า มารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมาร” 1 ยอห์น 3:8

พระผู้ช่วยให้รอดบาปของเราทรงสร้างทางออกให้กับโลกที่แตกละเอียดใบนี้ โดยทรงเสียสละกายและพระโลหิตของพระองค์ สักวันหนึ่งพระเยซูองค์เดียวกันนี้จะทรงรักษาความเจ็บป่วยทั้งหมดของโลกด้วยการทำลายความบาปขอให้ท่านทูลขอ และวิงวอนพระองค์เสียแต่เดี๋ยวนี้เพื่อลบความผิดบาปออกจากชีวิตของท่าน ท่านไม่ต้องรอจนถึงวันที่พระองค์เสด็จมาเป็นครั้งที่สอง เพื่อปลดปล่อยท่านให้พ้นจากความผิด จากความกังวลและจากนิสัยที่ไม่ดี พระเยซูทรงเต็มพระทัย พร้อมที่จะมอบสันติสุขของพระองค์ให้แก่ท่านเสมอ

ขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมนมัสการพระเจ้าเธอรู้สึกแปลก เมื่อได้ยินข่าวประเสริฐ ขณะที่เธอได้ยินเรื่องราวของพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาในไม่ช้า ร่างกายทุกส่วนเริ่มเกร็ง เธอรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ ในที่สุดเธอรู้แล้วว่าเธอกำลังมองหาความรัก ความสุข และสันติสุขในวิธีที่ผิดทั้งหมด แท้จริงแล้วพระเยซูต่างหากทรงเป็นคำตอบ

ในวันต่อมาเมื่อผู้เผยแพร่ศาสนาและเพื่อนร่วมงานไปเยี่ยมเธอ เธอเล่าเรื่องราวอันขมขื่นและชีวิตที่แตกสลายของเธอว่าเธอจมปลักอยู่ในเหวลึก ของการดื่มเหล้าและหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นโสเภณี หลังจากอธิบายปัญหาชีวิตของตนเอง เธอร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วพูดว่า “เมื่อคืนก่อนพระองค์ตรัสกับฉันจริงๆ”

เสียงที่สัมผัสหัวใจเธอคือพระสุรเสียงของพระเจ้าพระองค์กำลังตรัสด้วยความเมตตาแก่เธอ ให้ตัดสินใจปล่อยวางทั้งหมดและอัญเชิญพระคริสต์เข้ามาสถิตในใจเธอ ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดบาปและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเธอ และเธอจดจ่ออยู่กับความหวังการเสด็จมาในไม่ช้าของพระองค์

หลายสัปดาห์ต่อมา หญิงผู้นี้เริ่มสังเกตว่าเธอไม่มีความกลัวและรู้สึกมั่นคงปลอดภัย เธอเลิกเหล้าได้อย่างเด็ดขาด ด้วยการใช้เวลาสนทนากับพระเยซูแทน พระองค์ทรงเริ่มทำให้เธอหลุดจากสภาพการณ์ที่บังคับให้ชีวิตต้องอับปางลง

พระเยซูได้กระทำหลายสิ่งในชีวิตของหญิงผู้นี้ ซึ่งเธอไม่เคยอวดอ้างว่า เป็นความพยายามของตนเอง แต่ด้วยพระคุณและการอภัยบาปของพระคริสต์ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ที่อยู่เหนือความละอายของเธอ เหตุการณ์ที่โจรบนไม้กางเขนข้างพระเยซูมีความหมายต่อเธอมาก ในวาระสุดท้ายของผู้ร้ายคนนั้น ในห้วงเวลาแห่งความสิ้นหวังทำให้เขาได้หันไปหาพระองค์ผู้ไร้ความผิดที่อยู่ข้างๆ ทูลขอพระองค์ว่า “พระเยซู ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์” (ลูกา 23:42)

พระเยซูทรงสัญญากับผู้ร้ายคนนั้นทันทีว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม (ข้อ 43) พระเยซูองค์เดียวกันนี้ผู้ทรงให้อภัยพระคุณแก่ผู้ร้ายที่กำลังจะตายคนนั้น บัดนี้พระองค์ทรงพร้อมที่จะมอบความรอดจากบาป มอบการอภัยที่สมบูรณ์ และสันติสุขในจิตใจให้แก่ท่าน ในวันนี้ ขอเชิญท่านมาค้นหา และ “พบ” พระองค์ด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถที่จะอธิษฐานเหมือนผู้ร้ายที่กำลังจะตายคนนั้นว่า “พระเยซูขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์” และพระองค์ทรงตอบว่า “เราจะมาอีกและท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม”

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>