ข้อที่ 1. เผชิญความตายอย่างกล้าหาญ

ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับทุกคน เมื่อเพื่อนหรือคนที่เรารักจากไป รู้สึกใจหาย หดหู่ เหงา ยิ่งเมื่อเหลือบมองจุดจบของชีวิตก็ให้รู้สึกเปล่าเปลี่ยวเหลือเกิน

ความจริงแล้วความตายเป็นเรื่องสำคัญต่อความรู้สึก เราจะเรียนรู้ความจริงว่าเมื่อเราตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้จากไหน? นับเป็นโอกาสดีที่ราชกิจบางส่วนของพระคริสต์บนโลกคือ “ทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตาย” (ฮีบรู 2:15) ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ พระเยซูทรงปลอบประโลมและตอบคำถามทั้งหมดของเราเกี่ยวกับความตายและชีวิตในอนาคตอย่างชัดเจน

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>