บทที่ 22. พระเจ้าทรงยุติธรรมจริงหรือ?

ที่ใจกลางเมืองใหญ่ ขณะเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะในครัวทำการบ้านอยู่ดีๆ ถูกลูกหลงจากแก๊งอันธพาลยิงเสียชีวิต

คุณแม่ยังสาว ผู้อาศัยอยู่ชานเมืองคนหนึ่งพบว่า ลูกของเธอติดโรคเอดส์จากการถ่ายเลือด

บนโลกเรามีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นเรื่องแล้วเรื่องเล่า เป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ พระเจ้าอยู่ที่ส่วนไหนของโลกที่มีแต่ความทุกข์ทรมานและความตายที่เป็นอนิจจังใบนี้? พระธรรมสดุดีกล่าวว่า “แผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้า” (สดุดี 33:5)

หากเป็นความจริง ทำไมพระองค์จึงไม่ยุติความเศร้าโศกและการทรมานให้หมดไปเสีย?

ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 20 พระเจ้าทรงแสดงวิธีและเวลาที่พระองค์จะยุติความบาปและความทุกข์ทรมานจนหมดสิ้น

ในบทเรียนคุณจะได้เรียน

  1. เปิดเผยเวลาหนึ่งพันปี

  2. ฟื้นขึ้นเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา

  3. ซาตานถูกจองจำอยู่ในโลกหนึ่งพันปี

  4. คนชอบธรรมพิพากษาคนอธรรม

  5. ซาตานได้รับการปลดปล่อยเมื่อครบหนึ่งพันปี

  6. ฉากการพิพากษาครั้งสุดท้าย

    1. อวสานของความบาป

  7. การชำระล้างและสร้างโลกใหม่

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>