ข้อที่ 4. การอธิษฐานในที่สาธารณะ

การอธิษฐานร่วมกับคนอื่นเป็นการสร้างความผูกพันและเป็นวิธีที่ดีในการรับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น” มัทธิว 18:20

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถทำได้ในฐานะครอบครัวเดียวกันคือการพัฒนาชีวิตการอธิษฐานร่วมกัน จงแสดงให้เด็กๆ เห็นว่าเราสามารถทูลความต้องการของเราต่อพระองค์ไม่โดยตรง พวกเขาจะตื่นเต้นหากพระเจ้าทรงตอบสนองต่อคำอธิษฐานซึ่งเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในชีวิต ให้แต่ละครอบครัวนมัสการและแบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ด้วยความสุขและผ่อนคลาย

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>