ข้อที่ 5. น้ำ

เพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกเซลของร่างกาย เราจึงควรดื่มน้ำมากๆ

  1. ร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 70 ของน้ำหนักตัว
  2. ร่ายกายต้องการน้ำประมาณหกถึงแปดแก้วต่อวันเพื่อใช้ในการทำงานต่างๆ เช่นการหมุนเวียนของโลหิต การกำจัดของเสีย การลำเลียงสารอาหารและการย่อย
  3. โดยเฉลี่ยคนเรามีเซลสมอง 15 ถึง 40 พันล้านเซล แต่ละเซลจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบร้อยละ 70 ถึง 85 การมีน้ำหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอทำให้เซลตื่นตัว ไม่ซึมเศร้าและอารมณ์ดี
  4. ไม่เพียงแต่น้ำที่เราดื่มเท่านั้นที่มีความสำคัญ การอาบน้ำด้วยน้ำเย็น น้ำอุ่นทุกวัน จะช่วยให้การหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ร่างกายและจิตใจมีกำลังวังชา การอาบน้ำสามารถช่วยบรรเทาเรื่องเส้นประสาททับซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยโดยทำให้ระบบภูมิต้านทานอ่อนแอลง การอาบน้ำยังช่วยกำจัดของเสียออกจากผิวหนัง และช่วยลดไข้ได้ด้วย

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>