ข้อที่ 3. การพักผ่อน

เราต้องให้เวลาร่างกายในการซ่อมแซมตัวเอง ร่างกายต้องการพักผ่อนและคลายเครียดจากงาน ครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ หากไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ คนเรามักจะกระวนกระวายใจ หดหู่และโกรธเคืองง่าย ความเครียดทำให้เจ็บป่วยเป็นสัญญาณบอกว่าร่างกายขอร้องให้เราพักผ่อน สรุปง่ายๆ คือไม่มีอะไรมาทดแทนการนอนหลับตอนกลางคืนได้

การเติมพลังแบตเตอรี่ฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็นประจำทุกวัน เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน ทำให้สุขภาพกายแข็งแรง การใช้เวลาเพื่อการภาวนาใคร่ครวญ การศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานทุกวันอย่างต่อเนื่องของคริสตชน จะเป็นการรักษาทางกายเช่นเดียวกับจิตวิญญาณ เราต้องการการหยุดพักอย่างสม่ำเสมอจากวัฏจักรการทำงานด้วยเช่นกัน ด้วยการพักผ่อนประจำสัปดาห์ การหยุดพักประจำปีหรือการหยุดพักประจำครึ่งปี

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>