ข้อที่ 6. ฝนปลายฤดูของพระวิญญาณ

คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์บอกถึงวันข้างหน้า เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าจะหลั่งลงมาเหมือนฝนให้แก่คริสตจักร ทำให้สมาชิกเป็นพยานให้แก่คริสตจักร (โยเอล 2:28-29) เมื่อหลายศตวรรษผ่านไป เรื่องราวการช่วยให้รอดจากบาปได้กระจายไปในส่วนใหญ่ของโลก บัดนี้เป็นเวลาสำหรับ “ฝนปลายฤดู” ที่เมล็ดข้าวโตเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว

เรื่องราวของโลกมาถึงจุดสุดท้ายแล้ว ก่อนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ พระเจ้าจะเตรียมผู้ที่เชื่ออย่างหมดจิตหมดใจให้พร้อมสำหรับแผ่นดินสวรรค์โดยการหลั่งพระวิญญาณลงมา ขณะนี้ท่านได้ประสบการณ์จาก “ฝนต้นฤดู” ในการเตรียมคริสตจักรรอรับ “ฝนปลายฤดู” แห่งพระวิญญาณหรือยัง? ทุกวันนี้ท่านมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตอย่างเต็มล้นหรือไม่? ในขณะที่ท่านได้รับพระฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณท่านยินดีให้พระเจ้าใช้ท่านประกาศถึงความรักอัศจรรย์และการเสด็จกลับมาในอีกไม่นานนี้ของพระองค์หรือไม่?

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>