บทที่ 10. อีกนานเท่าไรพระเยซูจะเสด็จกลับมา?

เราต่างมีความสนใจใคร่รู้อนาคต อยากรู้ว่าอะไรอยู่เหนือขอบฟ้าแต่การพยากรณ์ที่ถูกต้องยังคงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ ซึ่งก็ยากพอกับการพยากรณ์ว่าวันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

อย่างไรก็ตามคำพยากรณ์ของบางคนได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องอย่างน่าประหลาด เราสามารถล่วงรู้อนาคตโดยพระวจนะของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ ในบทนี้เราจะพิจารณาสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ และสุดท้ายใครเล่าจะรู้ถึงวาระสุดท้ายของโลกได้มากกว่าพระองค์ผู้ทรงสร้างโลกตั้งแต่แรก?

ในบทเรียนนี้ประกอบด้วย

  1. เครื่องหมายต่างๆ ที่บอกว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาในยุคเรา

  2. พระเยซูจะเสด็จมาเร็วขนาดไหน?

  3. พระเยซูทรงเป็นความหวังเดียวของโลก

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>