ข้อที่ 4. ท่านพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูหรือยัง?

ในการรับประกันอนาคตที่ทรงเกียรติให้เรา พระเยซูทรงมีต้นทุนแพงมาก “ในนิเวศของพระบิดาของเรา” ต้นทุนนั้นคือชีวิตของพระองค์นั่นเอง

“พระองค์ทรงถวายพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอ เพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนจำนวนมากไว้ แล้วพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง ไม่ใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อนำความรอดมาให้บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ” ฮีบรู 9:28

พระผู้ช่วยให้รอดจากบาป ผู้ทรงยอมสละพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อกำจัดบาปให้แก่ท่านจะปรากฏ “เป็นครั้งที่สอง” และพระองค์จะทรง “นำความรอดมายังท่านทั้งหลายที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ” พระคริสต์ทรงสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อช่วยให้เราแต่ละคนรอดจากบาป หากพระองค์ ไม่เสด็จกลับมาครั้งที่สอง การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนก็ไม่มีความหมายอะไร พระคริสต์ทรงปรารถนาให้เรามีบ้านที่ปลอดภัยเพื่ออาศัยตลอดนิรันดร์กับพระองค์ เพื่อให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นสักวันหนึ่ง เราต้องยินยอมให้พระองค์เป็นเจ้าหัวใจของตนเอง ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดบาปและฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสียแต่วันนี้

เช้าวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เด็กชายเล็กๆ คนหนึ่งวิ่งไปยังหมู่บ้านซันตุงทางเหนือของจีน ตะโกนว่าเขาเห็นเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้า ผู้ถูกกักกันทั้งหลายที่ยังวิ่งได้ต่างกรูกันออกมาและแหงนหน้าดูหมู่เมฆ เป็นเวลาหลายปีทีเดียวที่ชายหญิงเหล่านี้ถูกกักกัน และถูกจับแยกให้อยู่อย่างทุกข์ทรมาน การถูกตัดสิทธิ์ ความวิตกกังวล การที่พวกเขาถูกญี่ปุ่นจับขังเพราะอยู่ฝ่ายชนชาติที่เป็นศัตรู มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ได้ นั่นคือ ความหวังว่าสักวันสงครามจะยุติ

กลุ่มผู้ถูกกักกันที่รอดชีวิตจำนวน 1,500 คน รู้สึกเหมือนมีไฟผ่านทีเดียว เพราะตระหนักว่าเครื่องบินลำนี้มาช่วยพวกเขา ขณะที่เสียงเครื่องบินดังขึ้นเรื่อยๆ บางคนตะโกนว่า “ดูนั่นสิ มีธงชาติอเมริกัน ติดอยู่ที่ด้านข้างด้วย!” และแล้วในความงุนงงที่ไม่น่าเชื่อนี้ มีเสียงเล็ดลอดว่า “ดูสิ เขาโบกมือ ให้เราด้วย! คนเหล่านั้นรู้ว่าเราเป็นใคร และเขากำลังจะมาช่วยเราแล้ว” ณ จุดนี้กลุ่มผู้ถูกกักกันที่สกปรกมอมแมมตื่นเต้นเกินกว่าที่จะรับได้และมีมาก กว่าความเคียดแค้นความเหน็ดเหนื่อยและการคิดถึงบ้าน ความสับสนอลหม่านเกิดขึ้น คนวิ่งกันจ้าละหวั่นเป็นวงกลม โห่ร้องกันอย่างสุดเสียงพร้อมทั้งโบกไม้โบกมือไปมา

ทันใดนั้นฝูงชนที่กำลังเหนื่อยหอบก็อ้าปากค้างและจ้องมองเครื่องบินอย่างเงียบๆ เพราะเวลานั้นใต้ท้องเครื่องบินได้เปิดออกและหลายคนเริ่มกระโดดร่มชูชีพลงมา นี่คือสิ่งที่เหลือเชื่อการช่วยชีวิตพวกเขาในครั้งนี้ไม่ใช่จะมาถึงสักวันหนึ่งแต่ได้มาถึงแล้วในวันนี้ เดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำ ไปเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขา!

คลื่นฝูงชนมาออกันที่ประตูสนาม ไม่มีใครกลัวปืนหลายกระบอกที่จ่อจากหอคอยอีกต่อไป หลายปีแห่งความกังวลใจและความรู้สึกโดดเดี่ยวได้สูญสิ้นไปแล้ว พวกเขาวิ่งกรูไปที่ประตูเพื่อหาพลร่มที่กำลังจะถึงพื้นเหล่านั้น

ในที่สุดคนเหล่านั้นต่างกรูมาที่ค่ายพร้อมพวกทหาร ผู้บัญชาการค่ายยอมจำนนโดยไม่มีการต่อสู้ สงครามยุติจริงๆ ความเป็นอิสระได้มาถึง โลกใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง ในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระผู้ช่วยให้รอดบาปของเราจะเสด็จลงมาจากฟากฟ้าในหมู่เมฆเพื่อช่วยเรา ความโหดร้ายที่น่ากลัวอันยืดยาวของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันจบลงในที่สุด มีการจัดเลี้ยงฉลองกันในวันนั้น ต่างโห่ร้องด้วยความปิติยินดี ในที่สุด เราก็เข้าใจว่า “พระองค์กำลังเสด็จเข้ามาใกล้มากขึ้นมากขึ้นทุกที เราสามารถเห็นบรรดาทูตสวรรค์กำลังเป่าแตร่ เสียงดังขึ้นเรื่อยๆ เมฆแห่งพระสิริสว่างไสวขึ้นเรื่อยๆ จนเราไม่สามารถจะทนสู้แสงนั้นได้ แต่เราก็ไม่หยุดที่จะละสายตาเพราะตระหนักดีว่า “พระองค์ทอดพระเนตรมาที่เรา พระองค์ทรงรู้ว่าเราเป็นใคร” เราต่างปิติยินดีจนอธิบายไม่ได้ “นี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์กำลังเสด็จมาเพื่อข้าพระองค์ ไม่ใช่สักวันหนึ่งแต่เป็นเวลานี้ และเดี๋ยวนี้จริงๆ”

ท่านพร้อมที่จะต้อนรับจอมกษัตริย์แห่งข่าวประเสริฐแล้วหรือยัง? หากท่านยังไม่รู้สึกเช่นนั้น ขอเชิญท่านทูลเชิญพระเยซูคริสต์ด้วยตัวเอง เพื่อขอให้พระองค์สถิตในชีวิตท่านเสียแต่เดี๋ยวนี้ การเสด็จกลับมายังโลกของพระเยซูสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับโลกได้ฉันใด การเสด็จมาประทับอยู่ในหัวใจของท่านย่อมช่วยให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของท่านได้ฉันนั้น พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ พระองค์สามารถช่วยท่านให้พ้นผิดและพ้นจากการถูกเผาด้วยบาป ยิ่งกว่านั้นทรงมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่านด้วย

การเสด็จมาของพระเยซูสามารถเปลี่ยนชีวิตการตกอยู่ในบาปได้จริง เหมือนกับครั้งที่พระเยซูเสด็จมาในโลก และได้มอบสันติสุขให้แก่โลกของเรา ท่านสามารถพึ่งพิงพระเยซูคริสต์ได้พระองค์ทรงเตรียมท่านไว้สำหรับการเสด็จมาของพระองค์และมอบหลักประกันชีวิตนิรันดร์อันประเสริฐยิ่งแก่ท่าน

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>