บทเรียน

บทเรียนวิถีแห่งชีวิตมีทั้งหมด 5 หลักสูตร

คุณสามารถขอรับบทเรียนได้ฟรี คลิก "ใบสมัคร" เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ (ในกรณีที่ต้องการขอรับหนังสือทางไปรษณีย์) หรือ คลิก ดาวน์โหลด บทเรียนเพื่ออ่านได้ตามต้องการ

บทเรียน :

ขุมทรัพย์สุขภาพ - 12 บท

การเรียนรู้หลักสุขภาพตามแนวทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อการรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง ดูเพิ่มเติม...

พบแล้วเล่ม 2 - 13 บท

การค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับ จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง พระประสงค์ของพระเจ้า คำพยากรณ์ของโลกและยุคสุดท้าย ชีวิตหลังความตาย แผ่นดินสวรรค์ และอื่นๆ ซึ่งบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ดูเพิ่มเติม...

บริหารชีวิตอย่างฉลาด

บริหารชีวิตอย่างฉลาด - 7 บท

ค้นพบตัวตนที่แท้จริง ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนในชีวิต พร้อมคำแนะนำในการบริหารชีวิต ด้วยวิธีการที่คุณสามารทำได้ด้วยตนเอง ดูเพิ่มเติม...

พบแล้วเล่ม 1 - 13 บท

ค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับ จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง พระประสงค์ของพระเจ้า คำพยากรณ์ของโลกและยุคสุดท้าย ชีวิตหลังความตาย แผ่นดินสวรรค์ และอื่นๆ ซึ่งบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ดูเพิ่มเติม...

สู่ชีวิตใหม่

ชีวิตใหม่ - 15 บท

ค้นคว้าหลักคำสอนของคริสตชน ผู้ปรารถนาจะเรียนรู้และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามที่ได้บันทึกไว้ในพระ คริสตธรรมคัมภีร์ ดูเพิ่มเติม...

ชีวิตที่เติบโต

ชีวิตที่เติบโต - 7 บท

ค้นพบแนวทางที่นำไปสู่ชีวิตที่เจริญเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ ที่ละขั้นละตอน นำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์พร้อมสำหรับการเกิดผลเพื่อแผ่นดินสวรรค์และพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองแห่งเมืองบรมสุขเกษมอย่างแท้จริง ดูเพิ่มเติม...