สภาวะอารมณ์ ตอนที่ 2

ความโกรธ

ความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็ฯหน้าตัดหลายเหี่ยมหลายมุมที่ยุ่งเหยิง ซึ่งพบในคนทุกักษณะนิสัย ไม่ว่าจะเป็นคนขี้อายหรือคนเปิดเผย คนทีทำอะไรสมบูรณ์แบบหรือคนขี้เกียจ

เราพบว่าการ "รับมือ" ความโกรธของเรา เป็นเรื่องยาก ให้สังเกตข้อความ มีหลายคนที่นำกยุทธ์ทั้งสีน้มาใช้จัดการกับความโกรธขอพวกเขา "เด็กทารกในช่วงอายุสี่เดือนแรกจะแสดงอารมณ์ที่คุมเครือระหว่างทุกข์แะโกรธแต่พวกเรากับปฏิเสธยับยั้ง หลีกเลี่ยงหรือทำให้อารณ์โกรธนี้หายไปตลอดชีวิต" แอล. ฮักช์เลย์ หนังสือคุณไม่ใช่เป้าหมาย (You are not the Target)

อารมณ์โกรธแสดงออกด้วยความรู้สึกและพฤติกรรมดังนี้

  • ความหงุดหงิด
  • ความผิดหวัง
  • ความขุ่นเคือง
  • ความรำคาญ
  • โกรธจนควันออกหู
  • ฉุนเฉียว
  • ความสะเทือนใจ

คุณคิดว่าสามารถใช้ความโกรธก่อให้เกิดผลดีหรือสร้างสรรค์ไ้หรือไม่?

"จะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่" พระคริสตธรรมคัมภีร์ เอเฟซัส 4:26