เลือกเดี๋ยวนี้

ทางเลือกนี้ถูกป้อนให้หรือเลือกอย่างอิสระ?

สภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของคนเราเสมอ ที่กล่าวว่าเราถูกป้อนสิ่งต่างๆ เชน บุคลิกภาพ ค่านิยม รสนิยม ฯลฯ จากส่งรอบตัวนั้นเป็นความจริง จนทำให้เรากลายเป็นเหยื่อของสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่มีอิสระในการเลือกเท่าไรนัก

"เราเลือกได้อย่างอิสระเพราะฉะนั้นจงเลือกเสียแต่เดี๋ยวนี้ จากนั้นให้ทางเลือกนั้นเป็นผู้คุมเราอีกที" แมรี่ คราวลี่ หนังสือสุดยอดฝีมือ (Quoted in Top Performance)