บทที่ 4.โลกใหม่ของพระเจ้าสำหรับท่าน

“ผมไม่อยากไปสวรรค์” ชายหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยขึ้น ทำให้เพื่อนที่เป็นคริสเตียนแปลกใจจึงถามว่า “ทำไมหรือ” หนุ่มคนนั้นตอบว่า “มันน่าเบื่อที่จะต้องนั่งเฉยๆ อยู่บนก้อนเมฆตลอดเวลาโดยไม่ทำอะไรนอกจากเล่นพิณ”

ความจริงความคิดของชายหนุ่มคนนี้คล้ายกับความคิดของอีกหลายคน สวรรค์เป็นอย่างนี้จริงหรือไม่ นี่หรือคือสิ่งที่ท่านรอคอย

เมื่อท่านรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเชิญให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของท่านแล้ว พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่าน แต่ท่านจะใช้ช่วงชีวิตนิรัดร์นี้ที่ไหนและเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะทำอะไร หลังจากเวลาหนึ่งพันปีแรกผ่านพ้นไป ท่านจะมีความสุขหรือเบื่อหน่าย ท่านจะเป็นอย่างไร ท่านจะมีรูปร่างที่เพื่อนจำหน้าได้หรือไม่ หรือว่าท่านจะเป็นวิญญาณที่ล่องลอยไป

เมื่อคิดถึงการมีชีวิตอยู่หลายร้อยปีโดยไม่ตาย อาจทำให้จิตใจของเราไขว้เขวและสงสัยว่าสวรรค์เป็นอย่างไร พระคัมภีร์กล่าวว่า สวรรค์ที่พระองค์จะทรงประทานให้แก่ผู้ที่เชื่อพระองค์นั้นจะอยู่ที่นี่ อยู่บนโลกนี้ แต่จะเป็นโลกใหม่

โลกใหม่

พระเจ้าตรัสว่า “นี่แน่ะ เราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่” (วิวรณ์ 21:5)

ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่ พระเจ้าจะทำอะไร 2 เปโตร 3:10-13

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

เมื่อสิ้นสุดเวลาหนึ่งพันปีของท่านกับพระเยซู โลกนี้จะถูกทำลาย และได้รับการชำระล้างด้วยไฟ หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงจัดโลกของเราให้เป็นโลกใหม่และสมบูรณ์พร้อม พระคัมภีร์บรรยายถึงโลกใหม่ไว้อย่างไร

ก. อิสยาห์ 35:1, 2, 7

.................................................................................................................................

ข. อิสยาห์ 51:3

.................................................................................................................................

โลกใหม่จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับโลกของเราในขณะนี้ รูปแบบของธรรมชาติต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไป แม้แต่สัตว์ต่างก็จะมีธรรมชาติใหม่ พวกมันจะมีลักษณะอย่างไร อิสยาห์ 11:6-9

...............................................................................................................................................

การปกครองใหม่

อ่านวิวรณ์บทที่ 21 และ 22 เพื่อดูคำบรรยายเกี่ยวกับการปกครองใหม่ที่พระเจ้าจะทรงจัดตั้งขึ้นบนโลก ท่านจะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองหลวง คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่เป็นข่าวดีเกี่ยวกับโลกใหม่ก็คือ ที่นั่นจะไม่มีข่าวร้ายอีกต่อไป

โลกใหม่จะไม่มีสิ่งใด? วิวรณ์ 21:4, 8:27; 22:15

...............................................................................................................................................

ให้คุณลองจินตนาการดู สถานที่ไม่มีความเจ็บปวด ความทุกข์โศก การไข้ได้เจ็บป่วย ไม่มีความตาย อาชญากรรม ไม่มีความรุนแรง ปราศจากความอยุติธรรม ดูเหมือนว่ามันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องถนนหนทางไว้อย่างไร เศคาริยาห์ 8:5

...............................................................................................................................................

ในโลกใหม่ของพระเจ้านั้นถนนหนทางมีความปลอดภัยที่จะวิ่งเล่น ไม่มีอาชญากรรม หรือพวกที่ละเมิดกฎหมาย พลเมืองทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและปรองดอง

สิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านอดทนรอไม่ไหวที่จะไปอยู่ที่นั่น นี่คือความรู้สึกของยอห์น ในตอนท้ายของหนังสือที่ท่านเขียน ท่านได้กล่าวไว้อย่างไร วิวรณ์ 22:20 (วรรคสุดท้าย)

..............................................................................................................................................

ร่างกายใหม่

ในแผ่นดินโลกใหม่ ท่านและผู้ได้รับการไถ่ให้รอดคนอื่น ๆ จะเป็นเช่นไร 1 ยอห์น 3:2

..............................................................................................................................................

ท่านจะเป็นเหมือนพระองค์ หลังจากพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูทรงมีร่างกายแบบใด

ลูกา 24:36-43

...............................................................................................................................................

เพื่อน ๆ ของท่านจะจำท่านได้หรือไม่ 1 โครินธ์ 13:12

...............................................................................................................................................

ท่านจะไม่เป็นเพียงวิญญาณเท่านั้น แต่ท่านจะมีร่างกายที่สมบูรณ์ปราศจากความบาป นอกจากนี้พระคัมภีร์ได้ให้คำสัญญาเกี่ยวกับร่างกายและสุขภาพของท่านอย่างไร วิวรณ์ 21:4

...............................................................................................................................................

อิสยาห์ 33:24

...............................................................................................................................................

อิสยาห์ 35:5, 6

...............................................................................................................................................

การได้รับร่างกายใหม่หมายความว่าท่านจะไม่เจ็บป่วยหรือแก่ชรา ท่านจะไม่ตาย

วิถีชีวิตใหม่

ในโลกใหม่ ท่านจะมีการดำเนินชีวิตแบบไหน ท่านจะทำอะไร อิสยาห์ 65:21, 23

..............................................................................................................................................

ท่านจะสร้างบ้าน ทำสวนของท่านเองและไม่ต้องย้ายไปไหนอีก ความจริงแล้ว ในโลกใหม่ รางวัลใหญ่ที่จะได้รับคือทุกคนสามารถทำงานที่ตนเองริเริ่มทำให้สำเร็จ จะไม่มีความยากลำบาก ความเจ็บป่วย หรือความตายมาขัดขวาง ที่นั่นจะมีเด็กไหม อิสยาห์ 11:6, 8 เศคาริยาห์ 8:5

..............................................................................................................................................

ความนึกคิดที่มีความสุขมากที่สุดเหนือสิ่งใดก็คือ ท่านจะได้อยู่กับพระเยซูอย่างใกล้ชิด เหมือนดังที่เด็กเล็ก ๆ กล่าวว่า”พระเยซูอยู่ที่ไหน ที่นั่นคือสวรรค์” พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะประทับอยู่ที่ไหน วิวรณ์ 21:3

...............................................................................................................................................

จะมีการนมัสการพระเจ้าเป็นปกติ บรรดาผู้ที่ได้รับการไถ่ให้รอดจะรวมกันสรรเสริญพระองค์ เวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร อิสยาห์ 66:22, 23

...............................................................................................................................................

ใครมีสิทธิ์ได้อยู่ในโลกใหม่

วิวรณ์ 21:27 วรรคสุดท้าย

...............................................................................................................................................

วิวรณ์ 22:14

...............................................................................................................................................

วิวรณ์ 21:7

...............................................................................................................................................

ใครจะไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นั่น

วิวรณ์ 21:8, 27

...............................................................................................................................................

เกิดอะไรขึ้นกับบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อ ผู้ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต วิวรณ์ 20:15

...............................................................................................................................................

ท่านคงเริ่มเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดการที่ทุกคนมีโอกาสเลือกรับเอาพระเยซูคริสต์และเป็น”บุตรของพระเจ้า” เดี๋ยวนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ พระองค์จะทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์และจดชื่อไว้ในทะเบียนประจำชีพของพระองค์ โลกใหม่ที่สมบูรณ์ของพระเจ้าจะไม่มีที่สำหรับความบาปอีกต่อไป ดังนั้น พระองค์จึงต้องทำลายคนบาปผู้เลือกทำบาป แทนที่จะเลือกพระองค์

พระองค์ปรารถนาที่จะให้ทุกคนได้รอดและพระองค์ทรงต้องการให้ท่านอยู่ในโลกใหม่ของพระองค์เพราะเหตุใด เยเรมีย์ 31:3

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ถามตัวท่านเอง

ข้าพเจ้าคิดว่าในแผ่นดินโลกใหม่ข้าพเจ้าจะชื่นชอบอะไรมากที่สุด

...............................................................................................................................................